Pakket maatregelen om tekorten sociaal domein terug te dringen

20 maart 2020

Wij geven hulp en zorg aan inwoners die dat nodig hebben. Denk aan hulp in huis, bij vervoer, jeugdhulp en werk. De kosten voor die zorg lopen bij veel gemeenten erg op, zo ook in onze gemeente. We hebben zelfs te maken met flinke tekorten. Binnen de regio Hart van Brabant en binnen onze gemeente doen we er alles aan om die tekorten terug te dringen. Zodat onze financiële situatie weer in balans komt.

Maatregelen Sociaal Domein

Om dat te kunnen doen, moeten wij forse maatregelen nemen. Maatregelen die ervoor zorgen dat we de alsmaar stijgende kosten op het vlak van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp terugdringen. Wij hebben een pakket aan maatregelen opgenomen in het zogenaamde ‘Strijdplan Sociaal Domein’. De maatregelen moeten er onder andere voor zorgen dat er niet meer standaard (dure) zorg wordt toegekend, dat aanvragen kritischer bekeken worden en dat we ons meer richten op zorg in de directe omgeving van inwoners in plaats van dure individuele zorg.

Zorg voor inwoners die dat nodig hebben

Wethouder Stefanie Vatta (sociaal domein) begrijpt dat de maatregelen uit het strijdplan mogelijk vragen opleveren bij inwoners. Stefanie: “Uitgangspunt is dat we hulp en zorg blijven bieden aan inwoners die dat écht nodig hebben. Inwoners die nu zorg krijgen, houden die zorg. Om dat te kunnen blijven garanderen, zullen we nieuwe aanvragen kritischer bekijken. Net als de vraag hóe zorg kan worden ingevuld. Sterker dan voorheen bekijkt de gemeente wat mensen zelf of met hulp van hun omgeving kunnen. In de directe omgeving, en de zogenaamde basisstructuur, is namelijk veel hulp en ondersteuning beschikbaar die nóg beter benut kan worden. Dure individuele zorg is niet altijd nodig, liever helpen we mensen laagdrempelig in de eigen omgeving.”

Raadsvergadering 16 april

Het college legt het Strijdplan Sociaal Domein tijdens de raadsvergadering van 16 april voor aan de gemeenteraad. Wanneer de raad met het voorstel instemt, gaat de gemeente op korte termijn aan de slag met de uitvoering van de maatregelen. Benieuwd naar het Strijdplan? Deze is na te lezen op www.oisterwijk.raadsinformatie.nl. Je vindt deze in de agenda bij de stukken van 16 april 2020.