Opvang vluchtelingen uit Oekraïne in Klooster Nieuwenhof Moergestel

07 juni 2022

Het college van Oisterwijk heeft besloten om Klooster Nieuwenhof in Moergestel tijdelijk beschikbaar te maken voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Voor een periode van minimaal 1 jaar en indien nodig maximaal 2 jaar wordt het klooster een opvanglocatie. Op deze locatie kunnen, afhankelijk van de groepssamenstelling, tussen de 28 en 38 mensen gehuisvest worden. Als de instroom van Oekraïense vluchtelingen afneemt, kan het klooster ook gebruikt worden voor direct bemiddelbare doelgroepen op de woningmarkt zoals bijvoorbeeld statushouders.

Sinds de oorlog in Oekraïne is een enorme vluchtelingenstroom op gang gekomen, ook naar Nederland. Deze mensen moeten opgevangen worden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het realiseren van opvangplekken. De gemeente Oisterwijk werkt hierin samen met de andere gemeenten in de veiligheidsregio Midden en West Brabant. 

Locatie Klooster Nieuwenhof

Het college van de gemeente Oisterwijk wil hier zijn steentje aan bijdragen. Burgemeester Hans Janssen: “We hebben van het rijk een opdracht gekregen om huisvesting te realiseren voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op een gegeven moment kwam Klooster Nieuwenhof in beeld en zijn we in overleg gegaan met de eigenaar. Het klooster is een geschikte locatie die na enkele bouwkundige aanpassingen direct beschikbaar is. Wat ons betreft dus een prima tijdelijke oplossing om onze verantwoordelijkheid te nemen in de vluchtelingenproblematiek.”

Informatieavond voor omwonenden

Om omwonenden te informeren over dit collegebesluit organiseren we een informatieavond. Tijdens de avond geven wij een toelichting op deze tijdelijke opvang. Ook kunnen omwonenden vragen stellen en aandachtspunten meegeven. Naast de omwonenden nodigen wij ook diverse organisaties uit.

Duur van de opvang en andere doelgroepen

Het betreft opvang voor minimaal 1 jaar en indien nodig maximaal 2 jaar voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Als de instroom van Oekraïense vluchtelingen afneemt, kan het klooster ook gebruikt worden voor direct bemiddelbare doelgroepen op de woningmarkt zoals bijvoorbeeld statushouders.