Opbrengst ideeën herbestemming gemeentehuis Haaren bekend

15 oktober 2021
Afbeelding van een woordwolk waarin alle genoemde oplossingen voor het gemeentehuis Haaren staan

Inwoners konden tot 26 september met ideeën komen over de herbestemming van het voormalige gemeentehuis in Haaren. Hier werd breed gehoor aan gegeven. Aan het kwalitatieve onderzoek onder inwoners namen 130 inwoners deel.

Wethouder Anne Cristien Spekle, verantwoordelijk voor de herbestemming van het gemeentehuis, is blij met de betrokkenheid van de inwoners. “Het is mooi om te zien dat het leeft en dat we de kijk van inwoners op mogelijke oplossingsrichtingen nu inzichtelijk hebben.” In de ingezonden ideeën is een aantal oplossingsrichtingen genoemd. Wethouder Anne Cristien Spekle: “Natuurlijk is het geen referendum maar een kwalitatief onderzoek met 130 ideeën. Toch zagen we dat een combinatie van een gemeenschapshuis met horeca en/of met wonen vaker werd genoemd. Inwoners dachten dan vooral aan appartementen voor jongeren.”

De opbrengst van de inwonersconsultatie was voor Wethouder Dion Dankers verrassend. “Samen met het bestuur van SGH zijn wij in gesprek over nieuwbouwplannen van Den Domp. Maar uit de ideeën komt naar voren dat inwoners het voormalige gemeentehuis als mogelijke optie zien voor het gemeenschapshuis. Dat kunnen we als college niet zomaar naast ons neer leggen.”

Inmiddels is ook voorzitter Maarten van Dijck van SGH geïnformeerd over de ideeën van inwoners. Ondanks de vergevorderde plannen voor nieuwbouw staan zij open voor een onafhankelijk advies. “In gesprek met de gemeente hebben wij aangegeven dat het draagvlak van inwoners voor ons belangrijk is.” Dat geldt ook voor wethouder Anne Cristien Spekle: “De eerste ideeën zijn waardevol. Wel vind ik de (financiële) haalbaarheid van belang. Een onafhankelijk adviesbureau gaat daarom onderzoeken of een gemeenschapshuis in combinatie met horeca en/of wonen überhaupt haalbaar is. Voor het einde van het jaar moet het advies er zijn.”

Alle ideeën hebben we samengevat in een zogenoemde 'Woordwolk', download deze afbeelding .