Oisterwijk en Tilburg werken samen aan kansen voor gebiedsontwikkeling

10 februari 2022

In Oisterwijk staat een hoop te gebeuren. Er moeten veel woningen bij komen, we zoeken nieuwe locaties voor werkterreinen, de natuur moet meer ruimte krijgen en het landschap moet nog fraaier. De gemeente Tilburg staat voor dezelfde opgaven. Daarom hebben we de samenwerking opgezocht. We gaan aan de slag met een koersdocument voor het gebied “Oostflank”, de zeshoek tussen de dorpen Berkel-Enschot, Udenhout, Biezenmortel, Haaren, Oisterwijk en Moergestel. Op deze manier kunnen we het gebied samen ontwikkelen en samen kansen pakken.

We hebben de samenwerking met de gemeente Tilburg opgezet om meer kansen te creëren voor natuur & landschap, (duurzame) mobiliteit, nieuwe economie en wonen. Zo willen we de dorpsharten versterken en is onze ambitie om ca. 5000 woningen in het gebied te realiseren. We hebben bijzondere aandacht voor betaalbaarheid en wonen in het groen. We koersen op een aantrekkelijk landschap met veel natuur en meer houtwallen en bos. Een prachtige basis voor een gebied waar je heerlijk kunt wonen, werken en recreëren. Hier hoort ook goede bereikbaarheid bij. Te denken valt aan (snel)fietsroutes en betere oversteekbaarheid van de N65. 

Meer weten? 

Op donderdag 17 februari vindt een informatiesessie plaats voor de gemeenteraden van Oisterwijk en Tilburg. In deze sessie vertelt Berno Strootman (landschapsarchitect) over de eerste resultaten voor het op te stellen koersdocument. Deze raadsontmoeting is live te volgen op https://oisterwijk.raadsinformatie.nl. Ga op de kalender naar 17 februari, klik op raadsontmoeting en vervolgens op LIVE.