Méér sociale huurwoningen in Oisterwijk realiseren

18 augustus 2021
Meer over Méér sociale huurwoningen in Oisterwijk realiseren

Komende jaren staan we in Oisterwijk voor de uitdaging om het tekort aan sociale huurwoningen terug te brengen. De woningnood is hoog, van jong tot oud. Er komen ook steeds meer één- en tweepersoonshuishoudens bij. Om hier een bijdrage aan te leveren heeft gemeente Oisterwijk in 2019 de subsidieregeling ‘Stimulering Sociale huurwoningen’ gelanceerd.

De regeling loopt nog tot 31 december 2021. Hoe staat het met de regeling? Wordt er gebruik van gemaakt? We spraken met wethouder Eric Logister.

Waarom deze regeling

“De belangrijkste taak van woningcorporaties is het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen voor mensen met een lager inkomen. Maar omdat we zien dat de tekorten op lopen, willen we ook andere ontwikkelaars en particulieren stimuleren om bij te dragen aan het vergroten van huisvestingsmogelijkheden in de sociale huursector. De subsidie heeft als doel om tijdelijk dan wel permanent meer huisvesting te bieden voor met name één- en tweepersoonshuishoudens met een laag inkomen.”

Voor wie is de regeling bedoeld?
“We doen een beroep op het sociale hart van projectontwikkelaars of particuliere investeerders. Op de krappe woningmarkt zorgen deze investeringen in sociale huurwoningen niet voor winstmaximalisatie. Meedoen vraagt om een ander motief, bijvoorbeeld je betrokken voelen bij inwoners die in woningnood verkeren of bijdragen aan innovatieve woonoplossingen.”

Zijn er goede voorbeelden elders?

“De stichting Statiegeld op Jeugd is aan het experimenteren met nieuwe woonvormen, zoals het project Duo-wonen. Daar worden bestaande huur- of koopwoningen van senioren kadastraal gesplitst, zodat er twee woningen ontstaan. Het mooie van dit project is dat de jongere de oudere kan helpen en zo eventueel huur bespaart voor een eigen woning. En de oudere kan langer zelfstandig blijven wonen.”

Wat heeft de regeling tot nu toe opgeleverd?

“Er is een ontwikkelaar die gebruik heeft gemaakt van de regeling voor de ontwikkeling van 16 sociale huurwoningen. Door de regeling is dit project er kwalitatief op vooruit gegaan. De huurwoningen zijn iets ruimer en voldoen beter aan de specifieke wensen van de doelgroep, zoals een betere toegankelijkheid. Een andere ontwikkelaar heeft de regeling gebruikt voor drie appartementen voor mensen met een verstandelijke beperking. We hopen dat voor het einde van dit jaar nog meer ontwikkelaars of particulieren zich melden.”

Meer informatie over de voorwaarden van de subsidieregeling is te vinden op onze webpagina over subsidies. Neem contact op over de mogelijkheden met de beleidsmedewerker Wonen van de afdeling Ruimte, telefoonnummer (013) 529 13 11.