Locatie onderzoek flexwonen in de gemeente Oisterwijk 

17 maart 2022

Gemeente Oisterwijk start met een locatieonderzoek voor flexwoningen om versneld woonruimte te creëren voor woningzoekenden. Een flexwoning is een woning met een tijdelijk karakter. Hiermee wordt bedoeld een tijdelijke woning, tijdelijke bewoning (via het gebruik van een tijdelijk huurcontract) of het tijdelijk gebruik van de locatie waarop een woning wordt geplaatst. Deze woningen zijn geen alternatief voor permanente woningen, maar voor het hebben van géén woning.  

Wethouder Eric Logister: “Er is een groot te kort aan (sociale huur)woningen in de regio. Voornamelijk voor één- en tweepersoonshuishoudens. De gemiddelde zoektijd naar een sociale huurwoning is de afgelopen jaren gestegen als ook het aantal jaren inschrijfduur waarmee men gemiddeld een woning vindt. In de gemeente Oisterwijk zijn er veel plannen voor nieuwe woningen. Naast deze plannen willen wij versneld woonruimte creëren. Daarom kijken we naar flexwonen als oplossing voor de woningzoekenden.”  Bekijk het filmpje waarin de wethouder het plan toelicht.

Locatie ideeën aandragen 

Gemeente Oisterwijk nodigt inwoners uit om mee te denken over geschikte locaties.Via de webpagina Flexwonen kunnen inwoners hun ideeën aandragen. Op basis van de ingezonden locaties en de locaties die de gemeente zelf in eigendom heeft, maakt de gemeente een selectie van kansrijke locaties. Om te bepalen of een locatie kansrijk is kijkt de gemeente bijvoorbeeld naar de volgende uitgangspunten:  

  • Er is geen wettelijke of juridisch-planologische beperking waardoor het onmogelijk is om op deze locatie op korte termijn tijdelijk te bouwen.
  • De eigenaar van de locatie wil meewerken aan flexwonen of het is een locatie van de gemeente.  
  • De afstand tot andere woningen, openbaar vervoer en voorzieningen is niet te groot. 

Meedenken 

Voor de geselecteerde kansrijke locaties organiseert Gemeente Oisterwijk samen met de woningcorporaties een omgevingsdialoog. Deze zullen in het voorjaar plaatsvinden. Direct omwonenden van één van de locaties worden met een brief uitgenodigd. 

Vervolg 

Met de informatie uit de omgevingsdialogen wordt het college geadviseerd om een keuze te maken voor één of meer locaties. Deze keuze wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. Voor deze locatie(s) wordt vervolgens een aanvullend haalbaarheidsonderzoek gedaan en er worden kaders vastgesteld. De planning hiervoor is zomer 2022. De ontwikkelende partij kan vervolgens aan de slag met de omgevingsvergunning. Het doel is om de flexwoningen vanaf 2023 beschikbaar te hebben.