Leystromen, Thebe en gemeente tekenen intentieovereenkomst Beekdal Park

17 november 2021
foto ondertekening intentieovereenkomst Beekdal Park door wethouders

Thebe, Leystromen en gemeente Oisterwijk hebben de intentie uitgesproken om gezamenlijk te komen tot een uitwerking van de ontwikkelingsplannen voor Beekdal Park: het voormalige terrein van sportcentrum De Leye in Oisterwijk. Op 17 november werd hiervoor een intentieovereenkomst ondertekend. 

Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst onderschrijven partijen het concept Beekdal Park als basis voor de uitwerking van de gebiedsontwikkeling. Karin van Esch, Thebe: ‘Dit is een unieke kans om met elkaar een toekomstbestendig woonzorglandschap te realiseren, waarin ruimte is voor wonen, welzijn en zorg in de wijk. Thebe levert hier graag een bijdrage aan, niet alleen door het inbrengen van onze kennis en kunde op het gebied van de ouderenzorg in de wijk, maar ook door het realiseren van extra plaatsen voor mensen met dementie op het terrein van de Vloet en/of de Leye.’
Voor de uitwerking van de gebiedsontwikkeling stelt een externe partij namens de drie een strategisch plan op. Het plan is gericht op het optimaliseren van het woonleeflandschap. Uit dit plan moet blijken welke scenario’s haalbaar zijn en welk scenario het best passend is. Marie-Thérèse Dubbeldam, Leystromen: ‘Vanuit Leystromen zijn we enthousiast om met onze partners Thebe en gemeente Oisterwijk de ontwikkeling van het Beekdalpark vorm te geven: wij zien dit als een mooie kans om voor de (toekomstige) bewoners hedendaags wonen in ’t groen te realiseren, met aandacht voor het klimaat en de huidige zorgvraag, op een prachtige plek in Oisterwijk.’

Beekdal Park

Gemeente Oisterwijk, Leystromen en Thebe onderzoeken al enige tijd samen wat de mogelijkheden zijn voor de herontwikkeling van de locatie De Leye en de directe omgeving. In samenspraak is het concept Beekdal Park opgesteld, dat op 12 juli door de gemeenteraad is vastgesteld. De volgende stap is het uitwerken van verschillende scenario’s zodat een keuze gemaakt kan worden voor een voorkeursscenario. Om de samenwerking te formaliseren en om afspraken te maken over de werkwijze, rollen, planning, communicatie en kosten is er een intentieovereenkomst opgesteld. Deze werd vandaag ondertekend door bestuurder Karin van Esch van Thebe, directeur-bestuurder Marie-Thérèse Dubbledam van Leystromen en wethouder Anne Cristien Spekle. ‘Ik ben blij met de mooie stap die we gezamenlijk zetten met Leystromen en Thebe om te komen tot deze innovatieve gebiedsontwikkeling voor onze inwoners!’, aldus wethouder Spekle.