Leystromen, HVO en gemeente ondertekenen prestatieafspraken

13 december 2019
Meer over Leystromen, HVO en gemeente ondertekenen prestatieafspraken

Donderdag 12 december zijn de prestatieafspraken tussen Leystromen, Huurdersvereniging Oisterwijk (HVO) en de gemeente ondertekend. Deze afspraken zijn tot stand gekomen na gesprekken tussen Leystromen, gemeente en de huurdersvereniging.

In de prestatieafspraken bepalen we onder andere samen de doelen en prioriteiten voor de komende jaren. Denk hierbij aan betaalbaarheid, leefbaarheid, de huisvesting van bijzondere doelgroepen en nieuwbouw.

Duurzaamheid

Een van de thema’s binnen de prestatieafspraken is duurzaamheid. Leystromen gaat het komend jaar verder met het verduurzamen van hun woningen. Eind 2023 moeten de woningen gemiddeld energielabel B hebben. In Oisterwijk komt er daarnaast een pilot met een CO2 neutrale woning. Hier wordt gebruikgemaakt van infraroodverwarming aan het plafond en zonnepanelen op het dak leveren de benodigde energie. Wethouder Peter Smit: “Door de woningen te verduurzamen, vermindert de corporatie de woonlasten van haar klanten én de uitstoot van CO2. Willen we Oisterwijk verduurzamen, hebben we de medewerking van de corporatie hard nodig.”

Pilot Wingerd

Leystromen start in Oisterwijk daarnaast met een pilot bij de geplande woningen op de locatie van voormalige basisschool de Wingerd. Op deze locatie aan de Langvennen-Zuid worden 14 woningen gebouwd. De pilot heeft als doel ook woningzoekenden met een korte inschrijftijd een kans te bieden, dit is met name voor jongeren interessant. In de loop van 2020 maakt Leystromen meer bekend over de invulling van de pilot.

Vervolg

De uitvoering van de prestatieafspraken 2020-2023 start per 1 januari 2020. Meer weten over de prestatieafspraken? Kijk op oisterwijk.raadsinformatie.nl. Vanaf komend jaar bereiden we ons ondertussen samen met Leystromen, de Haarense woningcorporaties (Woonveste en TBV) en de huurdersverenigingen voor op de herindeling met Haaren.