Inwoners overwegend positief over handhaving Oisterwijk

14 november 2019
Meer over Inwoners overwegend positief over handhaving Oisterwijk

De hoogste prioriteit moet bij handhaving op drugsproductie, drugshandel en dumpingen van drugsafval liggen. Ook overlast in de openbare ruimte en milieuovertredingen moeten hoog op de prioriteitenlijst staan. Dat bleek uit een burgerpanelenquête onder inwoners van de gemeente Oisterwijk. 511 inwoners namen deel aan het onderzoek. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van het nieuwe handhavingsbeleid van de gemeente Oisterwijk.

De gemeente heeft onvoldoende capaciteit om op alle gebieden volledig te handhaven. Burgemeester Hans Janssen: “We willen onze handhavingskrachten effectief en efficiënt inzetten. Daarbij is het stellen van prioriteiten belangrijk én noodzakelijk. Dankzij het burgerpanelonderzoek hebben we meer inzicht in waar volgens inwoners prioriteit moet liggen op het gebied van handhaving.”

Overwegend positief

Panelleden zijn overwegend positief over de wijze waarop de gemeente op dit moment handhaaft op verschillende thema’s. Men is het meest positief over handhaving op het gebied van evenementen (55%) en horeca (54%). Minder positief is men over de handhaving op drugs, overlast openbare ruimte en hangjongeren. De voornaamste redenen voor ontevredenheid is dat er te weinig zou worden gehandhaafd en er weinig tot geen controle is.

Proactief en reactief handhaven

Panelleden is ook gevraagd of de gemeente zou moeten handhaven door zelf actief controles uit te voeren of door te reageren op directe signalen. De overgrote meerderheid van de panelleden heeft een voorkeur voor een combinatie van reageren op directe signalen en als gemeente zelf actief controles uitvoeren (84%).

Meldingsbereidheid

Bij de meeste thema’s zijn panelleden bereid om zelf een melding te maken. Men zou dat dan bij voorkeur doen via een app (39%), e-mail (28%) of telefoon (23%). Ongeveer de helft van de panelleden geeft aan dat zij bij het constateren van een overtreding bereid zijn om eerst het gesprek aan te gaan met de overtreder, voordat verdere stappen ondernomen worden. Een deel van deze panelleden geeft daarbij wel aan dat zij dit enkel zouden doen met behulp van buurtbemiddeling of medewerkers van de gemeente.

Nieuw handhavingsbeleid

Naast het burgerpanelonderzoek brengt de gemeente ook de lokale handhavingsthema’s en risico’s van activiteiten in kaart. Zo wordt bepaald op welke overtredingen toezicht gehouden moet worden en wat nodig is aan menskracht en middelen. Aan de hand van de uitkomsten van deze analyse, bepaalt de gemeente prioriteiten voor in het nieuwe handhavingsbeleid. De uitkomsten van het burgerpanelonderzoek worden hierin meegenomen. Naar verwachting stelt het college in januari het nieuwe handhavingsbeleid vast.

Het volledige rapport staat op onze webpagina burgerpanel.