Informatiemarkt gebiedsontwikkeling ‘Oostflank’

30 november 2022

De gemeente Oisterwijk en de gemeente Tilburg gaan samen het gebied ten oosten van Tilburg ontwikkelen. Het gaat om het gebied tussen Haaren, Oisterwijk, Moergestel, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel; de ‘Oostflank’. In de Oostflank ontwikkelen de gemeenten het landschap, de mobiliteit, woningen en de economie. Er komen nieuwe woningen, nieuwe locaties voor werkterreinen, de natuur moet meer ruimte krijgen en het landschap wordt verbeterd. Ook gaan we samen met de boeren en boomkwekers op zoek naar nieuwe natuur-inclusieve manieren van landbouw. De ideeën voor deze ontwikkeling worden vastgelegd in een Koersdocument. 

In gesprek tijdens informatiemarkt 

Op woensdag 7 december vindt een gezamenlijke informatiemarkt over de gebiedsontwikkeling plaats. Geïnteresseerden kunnen met de gemeente Tilburg en Oisterwijk en adviseurs in gesprek over de diverse thema’s en het Koersdocument. Ook is er de gelegenheid om je ideeën kenbaar te maken. 
Geïnteresseerden zijn van harte welkom van 15:00u – 21:00u op ’t Plein in Udenhout, Tongerloplein 1. Je kunt binnenlopen op een moment dat jou schikt. 
Meer informatie over de ontwikkeling is te vinden via oisterwijk.nl/oostflank