Informatieavond over jeugdaccommodatie in wijkcentrum de Pannenschuur

20 februari 2023

Het college is van plan om een jeugdaccommodatie te maken in het gebouw waar ook wijkcentrum De Pannenschuur is gevestigd (Lavendel 7 en 13, Oisterwijk). Ben je bewoner van de wijk de Pannenschuur of belanghebbende? Dan ben je van harte welkom op de informatieavond op dinsdag 7 maart van 19.00 – 20.30 uur in wijkcentrum De Pannenschuur.

Met het plan om in de Pannenschuur een jongerenaccommodatie te vestigen geeft het college invulling aan de opdracht van de raad om een vaste plek te vinden voor jongeren in onze gemeente. Het gaat om de ruimten waar voorheen de kinderopvang gebruik van maakte. Jongeren kunnen hier terecht voor ontspanning, om elkaar te ontmoeten, te studeren of hun talenten te ontwikkelen. Daarnaast kunnen maatschappelijke partners op een laagdrempelige manier vanuit deze plek voorlichting en ondersteuning bieden.

Aanmelden? Graag!

Mail jouw aanmelding voor 2 maart naar Margit Bouman, beleidsadviseur jeugd, via het mailadres: margit.bouman@oisterwijk.nl. Vermeld hierbij dat het gaat om een aanmelding voor de ‘informatiebijeenkomst wijkcentrum De Pannenschuur’.