Informatieavond Beekdal Park

07 november 2022

Op maandag 14 november organiseren we een informatiebijeenkomst over de herontwikkeling van het Beekdal Park, de plek van het voormalig zwembad De Leye en omliggend gebied.

De informatieavond begint om 19.30 uur in cultuurcentrum Tiliander. Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Meld je wel even aan, hieronder lees je hoe je dat doet.

Wat vooraf ging

Tijdens een informatieavond op 2 juni 2021 hebben we met omwonenden en belangstellenden al over de herontwikkeling gesproken. De gemeenteraad heeft op 12 juli 2021 en 12 mei 2022 uitgangspunten benoemd voor een ontwikkelscenario. De afgelopen periode hebben we de plannen voor het Beekdal Park uitgewerkt in een ontwikkelscenario voor de locatie.

Over de informatieavond

Het doel van de avond is om inwoners te informeren. Tijdens de bijeenkomst lichten we het project Beekdal Park aan je toe. We beschrijven de stappen die zijn gezet om te komen tot een ontwikkelscenario. Ook presenteren we de stedenbouwkundige visie. Daarna is er de mogelijkheid om tekeningen te bekijken en vragen te stellen. Het is deze avond niet mogelijk om je in te schrijven voor toekomstige woningen. Ook is het nog te vroeg om in detail over de uitwerking van het plan te praten. De gemeenteraad moet eerst nog besluiten over het ontwikkelscenario.

Aanmelden

Wil je naar de bijeenkomst komen? Om een inschatting te maken van het aantal personen vragen we je om je aan te melden voor de bijeenkomst. Mail hiervoor naar ruimte@oisterwijk.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk 10 november.

Besluitvorming gemeenteraad

Ook de gemeenteraad buigt zich de komende tijd over de herontwikkeling van het Beekdal Park. Op 15 december is er een raadsvergadering. De raad beslist dan over het ontwikkelscenario. Op 1 december is het raadsplein. Hier kun je door in te spreken met de raad van gedachten wisselen over het ontwikkelscenario. Je hoeft je hier niet voor aan te melden. Vanaf 18 november staat op de website https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/ meer informatie over de planning van het raadsplein en de raadsvergadering.