Het ‘afwegingskader woningbouwinitiatieven’ in de praktijk

24 februari 2022
meer over Het ‘afwegingskader woningbouwinitiatieven’ in de praktijk

Wij willen bouwplannen beter aan laten sluiten op de woningbehoefte in de toekomst. Maar ook willen we bouwplannen toetsen of ze voldoen aan onze beleidsdoelen zoals duurzaamheid.

In 2021 hebben we daarom gewerkt met een ‘afwegingskader.’ Het blijkt dat de kwaliteit van de ingeleverde bouwplannen is verbeterd en dat het beter lukt om te sturen op betaalbare woningen. Ook is er meer aandacht voor bouwen voor bepaalde doelgroepen, levensloopbestendig wonen, ruimtelijke verbeteringen, groen, duurzaamheid, klimaatadaptatie en leefbaarheid.

Sturen op betaalbare woningen

De 13 projecten die we in het afgelopen jaar getoetst hebben aan het afwegingskader gaan in totaal over 325 nieuwbouwwoningen. De 11 initiatieven die een positief principebesluit kregen gaan totaal over 304 nieuwbouwwoningen: 122 woningen in het sociale segment (40%), 127 woningen in het middeldure segment (42%) en 55 woningen in het dure segment (18%). Hiermee lijkt in ieder geval voor de ingediende initiatieven een belangrijk percentage, namelijk 82% in het betaalbare segment te zitten.

Woningbouwprojecten in laag midden en hoog segmentVerdeling woningbouwprojecten