Haarenaren geraadpleegd over toekomst gemeentekantoor

11 november 2020

Tijdelijke verhuur gemeentekantoor Haaren

Op 1 januari 2021 houdt de gemeente Haaren op te bestaan. Dat betekent dat het gemeentekantoor in Haaren leeg komt te staan. Het college van Oisterwijk heeft besloten om het gemeentekantoor tijdelijk te verhuren totdat de definitieve invulling van de locatie bekend is. Het college vraagt inwoners van Haaren om mee te denken over de toekomst van de locatie.

Op dit moment wordt het gemeentekantoor van Haaren gebruikt door de gemeentelijke organisatie en enkele maatschappelijke organisaties. Vanaf 1 januari komt het pand grotendeels leeg te staan. Leegstand is ongewenst.
Omdat nog niet duidelijk is wat de definitieve invulling van de locatie wordt, heeft het college besloten het pand tijdelijk te verhuren, bij voorkeur aan meerdere gebruikers. Enerzijds wil het college (commerciële) kantoor- en vergaderruimte aanbieden, anderzijds kan ruimte worden geboden aan maatschappelijke initiatieven door inwoners.
Met de huuropbrengsten kan een deel van de beheerkosten worden gedekt. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om concurrerende activiteiten ten aanzien van lokale middenstand of gemeenschapsvoorzieningen (bijvoorbeeld Den Domp) toe te staan.

Haarenaren geraadpleegd  

Het college van Oisterwijk gaat Haarenaren polsen over hun ideeën en wensen ten aanzien van de toekomst van (de locatie van) het gemeentekantoor. Met een brede consultatie zal het college inwoners van Haaren actief betrekken bij het vraagstuk. Vervolgens wordt bekeken welke toekomstige scenario’s kunnen rekenen op draagvlak en haalbaar zijn. Naast de inwoners worden bij de consultatie ook maatschappelijke organisaties en marktpartijen betrokken.

De manier waarop de consultatie van de inwoners van het dorp Haaren plaatsvindt, wordt nog verder uitgewerkt en is mede afhankelijk van de omstandigheden rondom Covid-19.