Gunning Bosstraat 1 Moergestel naar Moeskops’ Bouwbedrijf B.V.

20 januari 2021
Meer over Gunning Bosstraat 1 Moergestel naar Moeskops’ Bouwbedrijf B.V.

De inschrijftermijn voor de openbare aanbestedingsprocedure van de locatie Bosstraat 1 in Moergestel is verstreken. De voorlopige gunning gaat naar Moeskops’ Bouwbedrijf B.V. uit Bergeijk. Zij werden gekozen, uit totaal 13 inschrijvingen, voor de herontwikkeling van het terrein van de voormalige basisschool. Met de hoogste bieding van € 1.138.000,- k.k. hebben zij het beste invulling gegeven aan het gunningscriterium ‘hoogste prijs’.

Gestelde Kaders

Het is de bedoeling het voormalige schoolgebouw te transformeren naar woningen voor starters en senioren met daarnaast de mogelijkheid voor 2 bouwkavels op het voormalige speelterrein. Dat zijn de kaders die aan de herontwikkeling door het college zijn gesteld. Met deze kaders is de locatie in de markt gezet.

Vervolgstappen

De volgende stap is het overgaan tot een definitieve gunning door het sluiten van een koop- en ontwikkelovereenkomst. Dat kan over 20 dagen na de bezwaarprocedure voor de overige inschrijvers. Voordat er gebouwd kan worden moet het bestemmingsplan worden aangepast. Mede afhankelijk van de nog te doorlopen bestemmingsplanprocedure, verwachten we dat in de eerste helft van 2022 gestart kan worden met de bouw. De buurt en direct belanghebbenden worden betrokken bij de verdere ontwikkeling van het plan.