Gevonden voorwerpen op Intents Festival

09 juni 2022

Iets verloren bij Intents Festival? Er zijn verloren voorwerpen achtergebleven op het festivalterrein en de -camping. Je kunt jouw spullen ophalen tot en met 6 juli, tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor. Gevonden (portemonnees met) identiteitsbewijzen hebben we opgestuurd naar de gemeenten waar ze zijn uitgegeven; buitenlandse documenten naar de betreffende ambassades.

Did you lose personal belongings at Intents Festival? Pick up your belongings before July 6 at our municipal office during office hours. Found (wallets containing) ID cards or passports have been sent to the municipality which has issued them. Foreign documents have been sent to embassies.