Gemeente Oisterwijk onderzoekt samenwerking met inwoners

22 juni 2022

Tussen 22 juni en 17 juli houdt de gemeente Oisterwijk een enquête onder haar inwoners. We vragen inwoners naar hun ervaringen met meepraten, meebeslissen en meedoen met de gemeente Oisterwijk in een digitale vragenlijst op www.oisterwijk.nl/geefjemening. Zo onderzoeken we hoe de komende jaren nog meer ruimte kan worden gemaakt voor initiatieven en ideeën van inwoners.

Naast inwoners, vullen ook de raadsleden, collegeleden en ambtenaren van de gemeente Oisterwijk een vragenlijst in. Daarmee wordt duidelijk of alle betrokkenen hetzelfde beeld hebben. De antwoorden gebruiken we om anders te gaan werken, voor en met inwoners. Het doel is om de werkwijze beter te laten aansluiten bij hoe inwoners willen samenwerken. Zo versterken we de lokale democratie.

Democratische vernieuwing

Bij het onderzoek maakt de gemeente Oisterwijk gebruik van de Quick Scan Lokale Democratie. Deze is gemaakt onder de vlag van Democratie in Actie, een samenwerkingsverband van onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse vereniging voor raadsleden en de Vereniging van griffiers. Door samen te werken, spannen de partijen zich in voor democratische vernieuwing. Het stimuleren van burgerparticipatie en het bevorderen van burgerinitiatieven is daarvan één onderdeel.