Gemeente aan de slag met een kerkenvisie

16 december 2022

De gemeente Oisterwijk gaat aan de slag met het opstellen van een kerkenvisie. We brengen hiervoor het religieus erfgoed in kaart. Het gaat met name om kerkgebouwen, maar ook om bijvoorbeeld begraafplaatsen, kapellen en pastoorspaadjes. We verzamelen informatie over de betekenis, bouwhistorie en cultuurhistorische waarde. Dit doen we samen met kerkeigenaren inwoners en erfgoedorganisaties. Het opstellen van de kerkenvisie is een kernproject uit de Erfgoedvisie 2021-2026.

Voorkomen van leegstaande kerken

Veel kerken en kloosters hebben in de afgelopen jaren hun oorspronkelijke functie verloren. Nederlanders zijn steeds minder religieus. Dat geldt ook voor de kerken in onze gemeente. Voor kerkgenootschappen is het moeilijk om hun kerkgebouwen in stand te houden, wat tot leegstand kan leiden. Met het ontwikkelen van een (duurzaam) toekomstperspectief willen we dit voorkomen. We brengen hiervoor, samen met erfgoedadviesbureau The Missing Link, de wensen en behoeften in Oisterwijk in beeld.

Meer informatie

Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vind je meer informatie over het nationaal programma kerkenvisie: www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/religieus-erfgoed