Forse impuls betaalbaar wonen Beekdal Park

10 november 2022

Het college legt de raad in de vergadering van 15 december 2022 het ontwikkelscenario voor Beekdal Park Oisterwijk voor op het terrein en in de omgeving van voormalig sportcentrum de Leye.

Voor het woningbouwprogramma is rekening gehouden met de motie van de raad om op deze eigen locatie 50% sociale woningbouw te realiseren en de door de raad vastgestelde Woonzorgvisie. Dit heeft tot een ontwikkelscenario geleid waarbij ruimte is voor 77 woningen, waarvan 43% sociale huur en koop, 34% betaalbare woningen en 23% dure, vrije sectorwoningen. Leystromen ontwikkelt daarvan 25 sociale huurwoningen.

Woonleeflandschap

Beekdalpark biedt goede kansen om een inclusieve wijk te realiseren, waarin buurtgenoten elkaar kennen en voor elkaar klaar staan. Het woningbouwprogramma is afgestemd op het doel om een mix van “zorgvragers” en “zorgdragers” samen te laten wonen in het te ontwikkelen gebied. Wonen, zorg, genieten en ontmoeten worden met elkaar verweven in dit moderne, natuur-inclusieve woonleeflandschap in het centrum van Oisterwijk. 

4 bouwblokken in een nieuw park

De 77 nieuwe woningen zijn voorzien in 4 bouwblokken in een parkomgeving. De inrichting van het gebied draagt bij aan sterke en sociale netwerken en het welzijn van bewoners. Het woonleeflandschap nodigt bewoners uit om naar buiten te gaan en in beweging te komen. Zo draagt het woonleeflandschap ook bij aan gezond ouder worden, een gezonde leefstijl en is het een fundament om naar elkaar om te zien.

(Commerciële) ruimte ten behoeve van zorg en welzijn op De Leye

In eerdere scenario’s werd uitgegaan van nieuwbouw van 32 psychogeriatrische plaatsen (PG plaatsen) in Beekdal Park. Het is niet mogelijk gebleken de 32 PG-plaatsen op het terrein van De Leye of De Vloet te laten landen. Ook een commerciële ruimte op het terrein van De Vloet bleek niet mogelijk. Een gezamenlijke (commerciële) ruimte versterkt echter het woonleeflandschap en is daarom belangrijk. In de onderste bouwlaag van de appartementengebouwen op het terrein van de Leye wordt niet alle ruimte volledig benut voor woonruimte. Daar wordt een (commerciële) ruimte gecreëerd ten behoeve van zorg en welzijn.

Duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit

De opbrengst van de woningen wordt benut voor de aanleg van het park en de kwaliteitsverbetering van het bestaande groen. Op deze manier ontstaat er een openbare ruimte met een hoge ecologische waarde waarin duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit voorop staan.

Meer informatie en nieuwsbrief

Wil je meer informatie over Beekdal Park en/of je inschrijven voor de nieuwsbrief? Kijk op onze webpagina 'Beekdal Park'.