Flexwonen: nog 2 weken om te reageren

12 juli 2022

De 3 omgevingsdialogen in Haaren, Oisterwijk en Moergestel voor flexwonen zijn geweest. Was je hier niet bij? Maar wil je ons wel graag laten weten wat je advies over een voorgelegde locatie is? Laat het ons dan weten via het e-mailadres ruimte@oisterwijk.nl. Reageren kan tot en met dinsdag 26 juli. Geef in de mail ook aan wat je belang is bij de locatie waarop je reageert.

De raad heeft het college de opdracht gegeven om via flexwonen een oplossing te bieden voor mensen die nu geen woning hebben. Het gaat om tijdelijke woningen van maximaal 15 jaar die hoofdzakelijk bedoeld zijn voor sociale huur. De woningen zijn voor jongeren, starters, mensen in echtscheiding of vergunninghouders. Er komt een maximum aan de huurprijs, zodat het betaalbaar blijft. In maart 2022 hebben inwoners ideeën voor locaties aangedragen. Uit die inzendingen hebben wij de 10 meest kansrijke locaties gekozen. Deze locaties zijn voorgelegd tijdens de omgevingsdialogen.

Omgevingsdialoog

Een omgevingsdialoog is een overleg tussen de initiatiefnemer (gemeente) met belanghebbenden. We hebben ervoor gekozen om bewoners van woningen die direct aan de voorgelegde locaties grenzen per brief uit te nodigen. Zij hebben namelijk het meeste belang bij de voorgelegde locaties. Om zo veel mogelijk inwoners te bereiken hebben we het bericht ook breed verspreid via de Nieuwsklok, social media en onze website. Hierin stond beschreven hoe men zich aan konden melden. Op een later moment in het proces – als er locaties zijn vastgesteld en de haalbaarheid onderzocht is – organiseren we omgevingsdialogen per plan.

Raad beslist over definitieve locatie(s)

Met de informatie uit de omgevingsdialogen adviseert het college de raad een keuze te maken voor 1 of meer locaties. Daarna volgt een haalbaarheidsstudie en worden kaders vastgesteld, waarna een locatie eventueel nog af kan vallen als het niet haalbaar blijkt.

Meer informatie

Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact op via ruimte@oisterwijk.nl.