Erfgoedvisie 2021-2026

04 juni 2021
Meer over erfgoedvisie 2021-2026

Onze gemeente heeft geschiedenis. En dat uit zich ook in de grote hoeveelheid monumenten die wij rijk zijn. Door de samenvoeging met Haaren zijn daar nog eens 50 monumenten bij gekomen. Dat vraagt dan ook om een goede visie op het behoud van onze monumenten. Daarom hebben wij de Erfgoedvisie 2021-2016 opgesteld.

In deze Erfgoedvisie staat hoe wij omgaan met onder andere monumenten. Het gaat dan over hoe we samen zorgen dat monumenten behouden blijven voor de toekomst, bijvoorbeeld door eigenaren van monumenten te adviseren. Én niet onbelangrijk, hoe wij inwoners en bezoekers willen laten genieten van onze geschiedenis. Een mooi voorbeeld daarvan is hoe we de monumenten op het KVL-terrein hebben gecombineerd met wonen, werken en recreatie.

De ontstaansgeschiedenis van Oisterwijk staat in de visie omschreven in korte verhalen. Zo maken we deze toegankelijk en herkenbaar. Daarmee willen we monumenten een betere plek geven binnen onze gemeente, bijvoorbeeld door ze een plek te geven bij nieuwe bouwprojecten. Ook willen we op deze manier inwoners betrekken bij het behoud van ons erfgoed.

Global Goals

Met de Erfgoedvisie dragen we ook bij aan de Global Goals, de 17 wereldwijde doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Met de Erfgoedvisie dragen we bij aan 9 van die doelen, waarbij Global Goal 11 de hoofdrol heeft: de inspanningen verhogen om het culturele en natuurlijke erfgoed van de wereld te beschermen en veilig te stellen.

Erfgoedagenda

De Erfgoedagenda is onderdeel van de erfgoedvisie en bestaat uit wat we sleutelprojecten noemen. Denk bijvoorbeeld aan een ander gebruik van kerken om leegstand te voorkomen. Binnen de sleutelprojecten koppelen we erfgoed aan onze ambities op andere gebieden. Daardoor weten we ook hoeveel geld en middelen nodig zijn de komende jaren. De lijst met projecten kan ieder jaar aangepast worden, maar er is ook ruimte in de erfgoedagenda voor vaste onderwerpen zoals Open Monumentendag.

Ruimte voor initiatieven

Wij vinden het belangrijk dat inwoners, ondernemers en organisaties meedenken en meewerken aan het behoud van monumenten. Met de komst van de Erfgoedagenda wordt dit makkelijker. Zo werken we samen aan een waardevolle leefomgeving en blijft Oisterwijk de Parel in het Groen mét prachtig erfgoed.

De erfgoedvisie staat op onze webpagina bestemmingsplannen onder het kopje 'visies'.