Denk mee over de ontwikkeling van recreatie en toerisme in Oisterwijk

14 maart 2022


Hoe koesteren we de kwaliteiten van Oisterwijk en zorgen we voor passend toerisme?

Datum

Woensdag 30 maart 2022, 19.30 uur - 21.30 uur (19.15 uur inloop en 21.30 uur drankje na afloop)

Locatie

Tiliander, Spoorlaan 82C, Oisterwijk

Aanmelden 

Aanmelden kan via gemeente@oisterwijk.nl. Vermeld in het onderwerp: thema-avond recreatie en toerisme.

Doelstelling

Interactieve informatieavond over de gewenste ontwikkeling van recreatie en toerisme in de gemeente Oisterwijk. De bijeenkomst levert input en aandachtspunten op, die we gebruiken voor het nieuw op te stellen toeristisch-recreatieve beleid voor Oisterwijk.

Doelgroep

Bewoners, ondernemers, organisaties, verenigingsleven, stichtingen, beleidsmedewerkers. 

Aanleiding

De gemeente Oisterwijk wil het beleid voor recreatie en toerisme actualiseren. Daarom organiseren we een thema-avond over de stand van recreatie en toerisme in onze mooie gemeente en om te horen wat er leeft. Bewoners, ondernemers, raadsleden en organisaties; iedereen is welkom om actief mee te denken de over gewenste toeristisch-recreatieve ontwikkeling van Oisterwijk (inclusief Haaren, Moergestel en Heukelom) in de komende jaren. De thema-avond Recreatie en Toerisme in Perspectief biedt hier volop ruimte voor.

Opzet programma 

19.15 uur - 19.30 uur:

Inloop met koffie en thee

19.30 uur - 19.35 uur:    

Welkom door Peter Bergmans, senior adviseur leisure en landelijk gebied van Sweco. 

19.35 uur - 19.40 uur:

Het belang van recreatie en toerisme door Anne Cristien Spekle, wethouder recreatie en toerisme van de gemeente Oisterwijk.

19.40 uur - 20.00 uur:

Presentatie Waardevol Toerisme, het belang van maatschappelijke waarde naast economische waarde. Bastiaan Overeem, programmamanager bestemmingsontwikkeling van NBTC Holland Marketing duidt de kanteling die landelijk vanuit Perspectief 2030 is ingezet voor de ontwikkeling van toerisme in Nederland. In 2030 dient toerisme, naast de bekende impuls voor werkgelegenheid en bestedingen, ook bij te dragen aan het welzijn van alle Nederlanders. Bastiaan neemt ons mee in de relevante thema’s. De verduurzaming van de sector staat centraal en er is meer aandacht voor bestemmingsmanagement in plaats van marketing en promotie. Hoe kan een gemeente als Oisterwijk inspelen op deze veranderende focus?

20.00 uur - 20.20 uur:    

Paneldiscussie onder leiding van Peter Bergmans met Wendy Jilessen, manager Bezoek Oisterwijk, Frits Knibbeler, centrummanager Oisterwijk en Ellen van Iersel, manager Buitengebied Oisterwijk.
Hoe staan we ervoor met recreatie en toerisme in Oisterwijk? Waar lopen ze in hun werk tegenaan? Wat zijn actuele issues die aandacht verdienen? Hoe gaat Oisterwijk zich de komende jaren ontwikkelen?

20.20 uur - 20.40 uur    

Presentatie Recreatie en Toerisme in Oisterwijk in Perspectief van Arno Ruis, projectleider vrijetijdseconomie van Bureau Stedelijke Planning (onderdeel van Sweco). Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het aanbod, de vraag en de ontwikkeling van recreatie en toerisme in Oisterwijk?  Wat zijn de prognoses vanuit de vraag? Welke issues zijn relevant voor Oisterwijk? Aanwezigen kunnen vragen stellen of reacties geven.

20.40 uur - 21.20 uur:

Interactie en discussie met de aanwezigen met behulp van de Mentimeter. Peter Bergmans legt de zaal stellingen voor over de stand van recreatie en toerisme en de verwachte ontwikkelingen in Oisterwijk, waarop de aanwezigen ter plekke reageren. Aan de hand van de antwoorden volgt discussie met de zaal. 

21.20 uur - 21.30 uur:

Afsluitende woorden van wethouder Anne Cristien Spekle en een doorkijk hoe tot de nieuwe toeristisch-recreatieve beleidsvisie te komen.

21.30 uur - 22.00 uur:

Napraten met een drankje in de foyer