Denk en doe mee: Oisterwijk sneller duurzaam

05 maart 2020

Zie jij niet alleen problemen maar ook kansen in klimaatverandering? Loop jij over van kleine of grote ideeën om duurzame initiatieven tot stand te brengen? Gaat de duurzame ontwikkeling in Oisterwijk jou niet snel genoeg? Dan zoekt de Koploperstafel Duurzaamheid Oisterwijk jou!

De Koploperstafel Duurzaamheid is een kerngroep waarin verschillende partijen vertegenwoordigd zijn, zoals: onderwijs, ondernemers, DEC-Oisterwijk, gemeente, Leystromen en het Biodiversiteitsteam. Door duurzaamheid vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, wil de Koploperstafel Duurzaamheid de duurzame ontwikkeling van Oisterwijk versnellen. Deze kerngroep denkt na over mogelijke duurzame initiatieven en wil ook gebruik maken van kennis en ideeën uit de Oisterwijkse samenleving. Spreekt dat jou wel aan? Heb je ideeën die je wilt delen? Of wil je gewoon eens weten waar de Koploperstafel Duurzaamheid Oisterwijk mee bezig is of ben je bereid mee te denken? Laat het weten aan Marjo van Gennip (procesbegeleider Koploperstafel Duurzaamheid) en zij zal samen met de koplopers kijken of het idee past en of we het samen verder kunnen realiseren in bijvoorbeeld een project.

Aanpassen aan klimaatverandering

Het eerste onderwerp dat we een ‘slinger’ willen geven is klimaatadaptatie. Klimaatadaptatie is de mate waarin we de omgeving kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Dit is nodig, omdat verandering van het klimaat zorgt voor een aantal problemen: harde regenbuien zorgen voor overstromingen, bebouwde omgevingen houden warmte vast en hittegolven zorgen voor uitdroging van de natuur. Om in de toekomst erger te voorkomen, is het belangrijk dat er maatregelen genomen worden. Dat hoeft wat ons betreft niet altijd ‘groots en meeslepend’ vanuit lijvige beleidsplannen. We zien ook graag snel actie met praktische initiatieven! Denk bijvoorbeeld aan geveltuintjes, groene daken en beplanting in de tuin in plaats van bestrating.

Samen aan de slag

De deelnemers aan de Koploperstafel Duurzaamheid gaan samen aan de slag met een concrete duurzaamheidsaanpak die resultaat oplevert. Iedere deelnemer heeft hiervoor vanuit de eigen invalshoek al in meer of meerdere mate ideeën. Door samen te werken kom je hierin verder. Wil jij een bijdrage leveren met ideeën en /of kennis, laat het ons weten. Meld je dan nu aan bij Marjo van Gennip info@mvgduurzaamperspectief.nl