Coronacrisis: informatie voor ondernemers en ZZP'ers

04 januari 2021

Op deze pagina verzamelen we informatie voor ondernemers tijdens de coronacrisis. 

Kijk voor een overzicht van alle maatregelen op onze webpagina www.oisterwijk.nl/ondernemerscoronacrisis.

 


Update 4 januari: uitstel aflossing TOZO

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten om de aflossingsverplichting voor ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)’ op te schorten tot 1 juli. De Tozo is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Door de voortdurende crisis zijn veel ondernemers niet in staat om aan hun aflossings- en renteverplichtingen te voldoen.

Wat was de oude betaalverplichting?

 • Je zou per 1 januari 2021 beginnen met het aflossen van het bedrijfskapitaal (inclusief rente)
 • De rente-opbouw van 2% per maand is gestart vanaf de datum van uitbetaling van het bedrijfskapitaal. De rente zou doorlopen tot het einde van jouw aflossingsperiode
 • Je had 3 jaar de tijd om het bedrijfskapitaal af te lossen. Die 3 jaar zijn gestart bij uitbetaling van het bedrijfskapitaal
   

Wat gaat er veranderen?

 • Je hoeft het bedrijfskapitaal pas vanaf 1 juli 2021 af te lossen
 • Ook de opgebouwde rente van 2% per maand hoef je pas vanaf 1 juli te betalen. De rente-opbouw loopt niet door in de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021, maar wel weer vanaf 1 juli 2021
 • Vanaf de uitbetaling van het bedrijfskapitaal heb je 3,5 jaar de tijd om het bedrijfskapitaal af te lossen

Meer informatie?
Neem voor vragen contact met ons op via het mailadres admsoza@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11.

 

Update 9 december:

Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket voor banen en economie op delen verder uit. Ook ziet het af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen. Er komt extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge omzetverliezen, bijvoorbeeld omdat zij door de corona-maatregelen gesloten zijn. Met deze uitbreiding en versterking van het vangnet wil het kabinet zoveel mogelijk voorkomen dat Nederlanders hun baan of bedrijf verliezen, nu het virus langdurig impact heeft op delen van de economie.

Lees meer over de uitbreiding van het steun- en herstelpakket op rijksoverheid.nl.

Waar kunnen ondernemers en werkenden terecht?

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op www.rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: www.kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op www.hoewerktnederland.nl.

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.

 


Update 19 oktober: aanvragen TOZO-3

Vanaf vandaag kunnen ondernemers een aanvraag doen voor TOZO-3, een van de ondersteuningsmaatregelen om ondernemers door de coronacrisis te helpen. Oisterwijkse ondernemers doen hun aanvraag via het Ondermersloket Tilburg. De aanvraag geldt voor de periode 1 oktober t/m 31 maart. Er geldt voor de TOZO-3, anders dan eerder aangekondigd, nog geen vermogenstoets.

De TOZO (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) is voor zelfstandig ondernemers die in de knel zijn gekomen door de coronacrisis en bestaat uit 2 delen:

 • Een tijdelijke inkomensondersteuning die het inkomen aanvult tot het sociaal minimum;
 • Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

Kijk voor meer informatie en veelgestelde vragen op de site van het Ondernemersloket Tilburg.

 


Update 28 augustus: Coronasteun banen en economie verlengd t/m 2021

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. 

Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober 2020 diverse lopende steunmaatregelen. De voorwaarden daarvan worden aangepast, zodat ze meer zijn gericht op de langere termijn. Het kabinet neemt bovendien nieuwe maatregelen om bedrijven te stimuleren om meer te investeren in economische groei. Ook zet het kabinet extra middelen in om mensen via scholing en begeleiding te helpen bij het vinden van nieuw werk.

Lees op www.rijksoverheid.nl welke maatregelen verlengd worden en welke voorwaarden en aanpassingen er gelden. 


 

Update 11 juli: TOFA verlengd t/m 26 juli

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) wordt verlengd tot en met zondag 26 juli. Flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten met inkomstenverlies door corona krijgen daarmee 2 weken langer de tijd om bij het UWV een aanvraag te doen voor een financiële tegemoetkoming. Lees meer over de TOFA, de voorwaarden en het aanvragen op de site van het UWV

 


Update 6 juli: loket voor aanvragen NOW 2.0 geopend

Sinds maandag 6 juli kan de NOW-regeling 2.0 worden aangevraagd. Deze regeling is er voor werkgevers die door de coronacrisis minstens 20% minder omzet hebben. Met de tegemoetkoming kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het aanvragen van de regeling kan tot 31 augustus en gaat om de maanden juni t/m september. Kijk voor meer informatie en direct aanvragen op www.uwv.nl/now. 


 

Update 30 juni: loket voor aanvragen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) geopend

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) met het betalen van een deel van hun vaste lasten in juni, juli, augustus en september 2020. De subsidie is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruik maken van de TVL. De getroffen sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-code. Aanvragen kan eenmalig bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bedrijven kunnen de subsidie tot uiterlijk 30 oktober 2020 aanvragen.

 


Update 22 juni: loket voor aanvragen tegemoetkoming TOFA geopend

Flexwerkers die door de coronacrisis hun inkomsten (grotendeels) zijn kwijtgeraakt en geen uitkering kunnen krijgen, kunnen vanaf 22 juni een aanvraag doen voor de tegemoetkoming TOFA.

Voor wie is de regeling bedoeld?

Om van de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) gebruik te kunnen maken, moeten flexwerkers in februari van dit jaar een sv-loon (sociale verzekeringsloon) hebben gehad van minimaal € 400. Daarvan moeten zij in april minimaal de helft hebben verloren. Tegelijkertijd mag het sv-loon in april niet hoger zijn geweest dan €550. Kijk op de TOFA-pagina van UWV voor een volledig overzicht van de voorwaarden en om te zien of je in aanmerking komt.

Aanvragen kan tot en met 12 juli

Gelden alle voorwaarden voor jou? Dan heb je 3 weken de tijd om je aanvraag voor de TOFA in te dienen, van maandag 22 juni tot en met zondag 12 juli 2020.

­


Update 28 mei: Economisch noodpakket verlengd met 1 maand tot 1 oktober 2020

Het kabinet verlengt het hele economisch noodpakket tot 1 oktober. Dit geeft kabinet, werkgevers en werknemers tijd om afspraken te maken die ook op de langere termijn helpen door de crisis te komen. Dat betekent dat de loontegemoetskomingsregeling (NOW), de overbruggingsregeling voor zelfstandigen (TOZO) en bijvoorbeeld de regeling voor vaste lasten Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) een maand extra doorlopen. Ook alle belastingmaatregelen, waaronder het uitstel van belastingbetaling, worden tot 1 oktober verlengd.

Lees meer via de site van de Rijksoverheid­.


 

Update 20 mei: Noodpakket voor banen en economie 2.0

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële steun vanwege de impact van het coronavirus. Het noodpakket voor banen en economie wordt verlengd en het kabinet neemt nieuwe maatregelen. 

Dat is nodig, omdat steeds meer zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven langzaam en soms deels weer opstarten, terwijl anderen nog dicht zijn of zonder opdrachten zitten. De kabinetsondersteuning is daarom meer gericht en heeft gewijzigde voorwaarden. Doel is zoveel mogelijk behoud van banen. Daarvoor is nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie.

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. Vanaf medio juni 2020 kan de regeling worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De exacte datum wordt nog bekendgemaakt. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling. Lees alvast meer over de Tegemoetkoming Vaste Lasten mbk (TVL) op de site van de Rijksoverheid.

Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen. Lees meer over de NOW-regeling per 1 juni.

Voorwaarden aan verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Lees meer over de TOZO-regeling per 1 juni.  

Verlenging belastingmaatregelen

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. 

Kijk voor meer informatie over de verlenging en uitbreiding van het noodpakket banen en economie op de site van de Rijksoverheid.


 

Update 6 april: Aanvragen NOW (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) mogelijk via UWV

Werkgevers die als gevolg van de coronacrisis minimaal 20% omzetverlies lijden over 3 maanden, komen in aanmerking voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Aanvragen is sinds maandag 6 april mogelijk via het UWV.


 

Update 2 april: Uitstel automatische incasso en aanpassing precariobelasting terrassen en toeristenbelasting

De coronacrisis kan ondernemers en inwoners in financiële problemen brengen. De overheid neemt daarom verschillende maatregelen om te helpen. De gemeente Oisterwijk stelt de inning van de gemeentelijke belastingen uit. De toeristenbelasting en precariobelasting voor terrassen passen we aan. Leges voor evenementenvergunningen krijgt u terug als het evenement niet verzet kan worden. 

Lees meer via: oisterwijk.nl/nieuws/actueel/artikel/uitstel-inning-gemeentelijke-belastingen-vanwege-coronavirus-328.html


 

Update 27 maart: Noodloket ondernemers geopend

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vrijdag de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen.

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020.

Lees meer over de regeling op de website van de Rijksoverheid. Veelgestelde vragen en antwoorden over het noodloket zijn terug te vinden op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

De lijst met branches en sectoren die gebruik kunnen maken van de regeling wordt maandag 30 maart geactualiseerd.


 

Update 18 maart: Kabinet neemt extra maatregelen voor banen en economie

Tijdens de persconferentie op dinsdag 17 maart kondigde het kabinet een aantal economische maatregelen aan. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen en bieden zelfstandigen een overbrugging. Daarnaast zorgt het kabinet via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden dat geld in de bedrijven blijft. De maatregelen komen bovenop de economische maatregelen die donderdag 12 maart al genomen zijn vanuit het kabinet.

Lees meer over de 8 maatregelen


 

 

Update 17 maart: gemeente Oisterwijk ondersteunt ondernemers met extra maatregelen

Het college van de gemeente Oisterwijk heeft dinsdag 17 maart besloten extra ondersteuningsmaatregelen te bieden aan ondernemers die dat nodig hebben vanwege de gevolgen van de coronacrisis. De maatregelen moeten bijdragen aan de bestaanszekerheid van onze ondernemers en zorgen dat zij goed mogelijk deze crisis kunnen doorstaan. De maatregelen zijn tot stand gekomen na contact met ondernemers in de gemeente en diverse belangenbehartigers (waaronder centrummanagement en de horecavereniging).

Het college maakt de volgende maatregelen bekend:

 • We doen alles wat we kunnen om aanvragen in het kader van de tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers, de vervanger van de Bijstand voor Zelfstandigen (Bbz uitkering), voortvarend te laten behandelen
 • De automatische incasso van gemeentelijke belastingen wordt uitgesteld. Deze incasso start normaal gesproken per 31 maart a.s., maar start nu 2 maanden later. We bedienen daarmee onze ondernemers, maar ook de inwoners die als werknemer direct geraakt worden door de economische gevolgen van de crisis. Inwoners en ondernemers die nog geen gebruikmaken van automatische incasso, kunnen dat aanvragen via oisterwijk.nl/automatische-incasso
 • We zijn bereid om betalingsregelingen te treffen voor bedrijven die leges zijn verschuldigd in het kader van grote bouwprojecten. Deze grote projecten dragen immers bij aan behoud van lokale en regionale werkgelegenheid
 • We roepen alle inwoners, bedrijven en instellingen op om waar mogelijk aankopen lokaal te doen. Dat doen we als gemeente zelf uiteraard ook
 • We informeren onze ondernemers actief over de diverse maatregelen die regionaal en landelijk beschikbaar zijn voor hulp aan ondernemers en bieden ondersteuning waar nodig

Als dit nodig is voor de besluitvorming, leggen we voorstellen met spoed voor aan onze gemeenteraad.

Ondernemers kunnen met vragen ook altijd terecht bij onze accountmanager ondernemers via ondernemersloket@oisterwijk.nl.


 

Update 15 maart: informatie voor ondernemers in Oisterwijk

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. De maatregelen hebben gevolgen voor zowel inwoners als ondernemers in onze gemeente. Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Daarnaast kunnen ondernemers bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. We sommen het hieronder op. 

Deeltijd WW, Werktijdverkorting (ondertussen vervallen en vervangen door de regeling NOW)

Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en die aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoen, komen mogelijk in aanmerking voor de regeling werktijdverkorting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bedrijven die recht hebben op de regeling kunnen personeel minder uren laten werken. De staat keert vervolgens voor de niet-gewerkte uren WW uit aan de werknemers, die wel gewoon in dienst blijven. Kijk voor meer informatie op het ondernemersplein van de Kamer van Koophandel.

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, o.a. als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. U kunt bij uw bank terecht om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de BMKB (Borgstellingsregeling MKB). De aanvraag van de BMKB loopt via de bank.

Financiële ondersteuning

Als het inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien, kan je als ondernemer (waaronder ook ZZP’ers) in aanmerking komen voor een Bbz uitkering (Bijstand voor zelfstandigen). Het Bbz is er onder andere voor gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen. Bijvoorbeeld als gevolg van de huidige corona-maatregelen. Ondernemers kunnen eerst nagaan of zij voor de uitkering in aanmerking komen via Stichting 155. Ondernemers die in aanmerking komen en inwoner zijn van de gemeente Tilburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek of Oisterwijk kunnen het formulier ondernemersadvies invullen. Komt u in aanmerking en bent u inwoner van onze gemeente? Vul dan het formulier in op de website van de gemeente Tilburg.

(Uitstel) betaling van belastingen

Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het Coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. 

Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Dat liet het kabinet 12 maart weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Meer informatie

Naast de uitgebreide informatie van het RIVM worden veel algemene vragen voor ondernemers beantwoord op de volgende sites:

 • De website van de Rijksoverheid geeft antwoorden op de meest gestelde vragen.
 • De website van de Kamer van Koophandel: bekijk de informatie op de website of stel je vraag aan het adviesteam van de Kamer van Koophandel. Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel Adviesteam via telefoonnummer 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur.
 • VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een Coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Je kunt vragen ook telefonisch stellen via 0800-2117.
 • Voor ondernemers in de technologische industrie is heeft FME een meld- en informatiepunt ingericht.