College legt concept bestuursovereenkomst voor AZC voor aan de raad voor wensen en bedenkingen

17 december 2021

Het college heeft in de vergadering van dinsdag 14 december besloten om een concept van een mogelijk nieuwe bestuursovereenkomst met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor wensen en bedenkingen voor te leggen aan de raad.

Evaluatie

De uitgebreide evaluatie van het asielzoekerscentrum (AZC) die onlangs is afgerond, gaf aanleiding voor het college om met een positieve grondhouding het gesprek met het COA aan te gaan over een mogelijke nieuwe bestuursovereenkomst. Dat heeft geleid tot een concept bestuursovereenkomst die op 3 februari 2022 aan de raad wordt voorgelegd voor wensen en bedenkingen.

Concept bestuursovereenkomst

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie zijn verwerkt in het concept van de mogelijk nieuwe bestuursovereenkomst met een looptijd van 25 jaar. Een dergelijke termijn is volgens het COA nodig om een investering voor kwalitatieve en multifunctionele nieuwbouw mogelijk te maken.
In de concept bestuursovereenkomst staat onder meer een maximum van 500 bewoners opgenomen (dit was 450). Daarvan zijn maximaal 80 plekken beschikbaar voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV). Gestreefd wordt echter naar een maximale bezetting van 50 AMV. Vanwege de opvang van AMV worden geen vreemdelingen opgenomen die op de zogenaamde TopX-lijst staan, dan wel stonden. Daarnaast staan er afspraken in over het levensvatbaar houden van onderwijsinstellingen, over zorg en welzijn en inclusie van bewoners in de Oisterwijkse samenleving en de intensivering van de samenwerking van het COA met Loket Wegwijs. Verder zijn onder meer afspraken opgenomen over veiligheid, samenwerking in de veiligheidsketen en communicatie van het COA met omwonenden, inwoners en andere stakeholders.

Besluitvorming

Nadat de gemeenteraad haar wensen en bedenkingen op 3 februari 2022 ter kennis heeft gebracht aan het college, gaat het college het gesprek aan met het COA over de wensen en bedenkingen van de raad. Vervolgens neemt het college een definitief besluit over de mogelijk nieuwe bestuursovereenkomst.