College besluit tot principemedewerking aan 5 woningbouwinitiatieven

16 juni 2021

Op basis van het advies van de beoordelingscommissie woningbouwprojecten heeft het college besloten dat 5 projecten principemedewerking krijgen voor hun plannen om woningen of appartementen te bouwen in onze gemeente. Bij vrijwel alle projecten gaat het om woningen in het sociale en middensegment. 

De principemedewerking betekent dat de projecten kunnen starten met een bestemmingsplanprocedure. De projecten die principemedewerking krijgen vanuit het college:

  • Moergestel Midden, fase 2: Moergestelse paden. Hierbij gaat het om de bouw van 8 woningen. 3 grondgebonden woningen in de koopsector (één vrijstaand en één 2-onder-1 kap) en 5 gelijkvloerse huurwoningen voor starters of senioren;
  • Kruysackerstraat Moergestel. Hierbij gaat het om nieuwbouw van 3 grondgebonden huurwoningen op het eigen perceel;
  • Driehoeven 62 Haaren. Een kantoorgebouw wordt getransformeerd naar 4 huurappartementen: 2 in het sociale segment en 2 in het middensegment;
  • Tilburgseweg – Oisterwijk. Hierbij gaat het om een herstructurering van 36 duplexwoningen van de woningcorporatie naar 46 appartementen in de sociale sector. Er vindt een kwaliteitsverbetering plaats en het project kan bijdragen aan doorstroming. Hierdoor komen er eengezinswoningen in de sociale sector vrij;
  • Nijverheidsweg – Oisterwijk. Hierbij gaat het om grootschalige woningbouwontwikkeling van 230 – 250 woningen en een herstructurering van het verouderde bedrijventerrein Kerkhoven. Er worden woningen toegevoegd voor starters en senioren in het sociale segment (35-40%) en in het middensegment (40-45%). Het initiatief past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsvisie, die mogelijkheden biedt om een deel van het bedrijventerrein Kerkhoven aan de Nijverheidsweg te transformeren naar woningen. Het speelt daarnaast in op het woningtekort in Oisterwijk en zorgt voor een mooie afronding van de woningbouw op het KVL-terrein. 

Naast deze projecten zitten er nog een aantal in de pijplijn om beoordeeld te worden en verwachten we het komende jaar nog veel meer projecten. 

Afwegingskader woningbouwinitiatieven

In oktober 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het afwegingskader woningbouwinitiatieven. Hiermee willen we zorgen dat bouwplannen voldoen aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente en passen binnen de woningbehoefte op lange termijn. Aan de hand van het afwegingskader toetst de beoordelingscommissie de ingediende woningbouwinitiatieven. Op basis van dat advies bepaalt het college welke projecten wel en geen doorgang vinden. 

Kwaliteitsverbetering

Wethouder Eric Logister is blij met de eerste resultaten van de nieuwe aanpak: “Dankzij het afwegingskader zijn we in staat op een transparante wijze te toetsen of woningbouwinitiatieven bijdragen aan onze gemeentelijke doelstellingen. We zien daarbij dat verschillende initiatiefnemers na de eerste terugkoppeling vanuit de beoordelingscommissie, hun plannen hebben aangepast en verbeterd. De kwaliteit van de voorstellen is hierdoor toegenomen. In onze gemeente is veel behoefte aan woningen in het sociale en middensegment. De projecten waaraan we principemedewerking verlenen, leveren hier een mooie bijdrage aan.”