Coen Boode nieuwe gemeentesecretaris van Oisterwijk

24 februari 2021

Het college heeft de heer Coen Boode (43) benoemd tot gemeentesecretaris/algemeen directeur. Momenteel is hij secretaris van de gemeente Landerd. Daarvoor was hij secretaris van de gemeente Mill en Sint Hubert. Hij start zijn werkzaamheden voor de gemeente Oisterwijk op 1 mei a.s.

Coen Boode is de opvolger van de onlangs overleden Ineke Depmann. Zij werd het afgelopen half jaar vervangen door Marc Knaapen.

Met Coen Boode treedt een jonge, ervaren en enthousiaste secretaris aan. Hij kent de praktijk van intergemeentelijke samenwerking en organisatieontwikkeling. Als bestuurslid van de Vereniging Brabantse Gemeenten overziet hij het speelveld van de Brabantse regio’s en kent hij de spelers. Van binnenuit weet hij voor welke (financiële) uitdagingen de gemeenten staan.

Het college rekent erop dat hij de gemeente stevig kan positioneren in de regio Hart van Brabant. Zeker nu Oisterwijk na de herindeling met de komst van het dorp Haaren met een inwonertal van 32.000 een nadrukkelijker rol heeft in de regio. Daarnaast ziet het college Coen Boode als een stevige aanvoerder van de ambtelijke organisatie, die als motto heeft het “waarmaken van de ambities van de inwoners en van de nieuw aangetreden gemeenteraad”.

Coen Boode woont in ’s-Hertogenbosch, is getrouwd en heeft vier kinderen.