Burgemeester Janssen voorgedragen voor herbenoeming

12 april 2021

De gemeenteraad van Oisterwijk heeft op 12 april 2021 besloten om Hans Janssen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van Oisterwijk.

Begin 2021 informeerde de Commissaris van de Koning de gemeenteraad over de start van de herbenoemingsprocedure van burgemeester Janssen. De Commissaris van de Koning heeft de gemeenteraad gevraagd een aanbeveling te doen.

De aanbeveling voor herbenoeming werd voorbereid door de vertrouwenscommissie van de raad bestaande uit Carlo van Esch, Geertje Mink, Ton van de Ven, Myrte Hesselberth, Inge van Beers en Sharon Kroon. De commissie werd bijgestaan door griffier Daniëlle Robijns.

De vertrouwenscommissie heeft zich, onder andere op basis van diverse gesprekken, een oordeel gevormd over het functioneren van de burgemeester. Met de burgemeester zijn de conclusies van de vertrouwenscommissie besproken.  

Op voorstel van de vertrouwenscommissie heeft de gemeenteraad van Oisterwijk in een besloten raadsvergadering op 12 april 2021 besloten om de burgemeester aan te bevelen voor herbenoeming.

De aanbeveling wordt door de Commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd. De minister doet vervolgens de voordracht tot herbenoeming aan de Koning. Zodra het Koninklijk besluit is genomen, wordt de gemeente hierover geïnformeerd. De herbenoeming zal dan in gaan op 16 september 2021.