Betrokkenen gebiedsontwikkeling Moergestel Noord tekenen intentieovereenkomst

22 juli 2021
Meer over Betrokkenen gebiedsontwikkeling Moergestel Noord tekenen intentieovereenkomst

Wij hebben samen met HarQ Vastgoed (camping De Bosfazant), Zusters van Liefde (o.a. klooster Nieuwenhof), Van Iersel Vastgoed Beheer BV en Van der Weegen Bouwontwikkeling plannen om in Moergestel Noord woningen te realiseren. Om tot goede afspraken te komen over de gebiedsontwikkeling, is door de grondeigenaren en initiatiefnemers een intentieovereenkomst getekend.

Met het ondertekenen van de overeenkomst spreken de betrokken partijen de intentie uit om samen tot een gezamenlijk gedragen visie op het gebied te komen. De eerder doorons opgestelde visie wordt hiervoor als onderlegger gebruikt. De visie zal uiteraard besproken worden met belanghebbenden in een omgevingsdialoog en uiteindelijk worden vastgesteld door de gemeenteraad. Wethouder Eric Logister is tevreden met deze stap: “In onze gemeente ligt een stevige woningbouwopgave. Moergestel Noord is voor ons één van de woningbouwlocaties waar we prioriteit aan geven. Met deze stap, die we samen met betrokken partijen nemen, komt de realisatie van een groot aantal woningen in Moergestel dichterbij".

Zusters van Liefde

Eén van de projecten in Moergestel Noord is het klooster Nieuwenhof waar de Zusters van Liefde vanaf 1840 gehuisvest zijn. Zij kwamen vanuit Tilburg naar Moergestel om het kasteeltje in gebruik te nemen als klooster. Zr. Mariëtte Kinker vertelt hierover: “Vanaf die datum was hier een grote, levendige communiteit gevestigd. Vanuit het klooster zetten we ons in voor de gemeenschap van Moergestel. Dat hebben we, zoals gebruikelijk, gedaan vanuit onze spiritualiteit van barmhartigheid.” Afgelopen jaren werd de religieuze gemeenschap steeds kleiner. “Die realiteit brengt bijzondere verplichtingen met zich mee. Eén daarvan is de zorg voor het materieel erfgoed, ofwel het afstoten en overdragen van eigendommen. We doen dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. En met een klein beetje verdriet, wat het bitterzoet maakt.” Bouwbedrijf Van der Weegen heeft het klooster Nieuwenhof van de zusters van Liefde overgenomen. “Vandaag tekenen we de intentieovereenkomst die ons klooster en de omliggende gronden een nieuwe toekomst geeft, die in onze lijn – zo denken wij – Moergestel ten goede zal komen. Wij hebben ons hier thuis en welkom gevoeld en we hopen dat dit straks, als Nieuwenhof nieuwe bewoners herbergt, ook voor hen mag gelden.”