Beheersing eikenprocessierups van start

25 april 2022

De eikenprocessierups zorgt voor veel overlast in ons land. Nu de temperaturen omhoog gaan, komen de eerste rupsen uit hun eitjes. Daarom starten we met beheersing van de eikenprocessierups.

Als de eikenprocessierups net uit het ei komt, heeft het nog geen brandharen. Dat is het juiste moment om de rups te bestrijden met een biologisch bestrijdingsmiddel. Als dat goed lukt, gaan de rupsjes dood. Dat betekent dat we in het hoogseizoen (mei en juni) minder rupsen met brandharen hebben én dat er volgend jaar minder eitjes zijn. De eiken processierups zal waarschijnlijk nooit meer helemaal uit Nederland verdwijnen.

Bestrijdingsmiddel

We spuiten het bestrijdingsmiddel met een zogenoemde nevelspuit. In de nevel zit een bacteriepreparaat. Dit middel gaat op de bladeren van de boom zitten en als de rupsen hier genoeg van eten, gaan ze dood. Het middel is alleen schadelijk voor rupsen, niet voor mensen of andere dieren. Nadeel is dat ook andere rupsen doodgaan van het middel. Dat is de reden dat we in gebieden met beschermde vlindersoorten niet bestrijden. Als er minder rupsen komen, gebruiken we natuurlijk minder bestrijdingsmiddel. Gezien de zeer beperkte overlast van vorig jaar spuiten we dit jaar aanzienlijk minder dan in 2021.

Tijdstip beheersing overlast

De bestrijding vindt eind april/ begin mei plaats. Een exacte datum en tijdstip is vanwege de ontwikkeling van de rups niet te geven. Dit is erg afhankelijk van weersomstandigheden en de ontwikkeling van het blad aan de bomen. Het kan zelfs zo zijn dat er tijdens de nachtelijke uren bestrijding plaatsvindt.

Bestrijding hoogseizoen

De periode dat de rups geen brandharen heeft, is maar kort. Dat maakt bestrijding soms lastig. En als de nesten hoog in de boom zitten, is het moeilijk om die plekken goed  te bereiken. Het lukt dus niet om alle rupsen aan te pakken. Daarom gaan we in het hoogseizoen ook door met bestrijding. Met industriële zuigers zuigen we rupsen en (oude) nesten op. Vanaf de grond en met behulp van hoogwerkers.

Plastic werkt niet

Door het Kennisplatform eikenprocessierups is onderzoek gedaan naar de werking van plastic om bomen ter bestrijding van de eikenprocessierups. Conclusie is dat dit niet werkt, het maakt het juist erger.

Waar wel en niet bestrijden

Preventieve bestrijding doen we op plaatsen waar veel (kwetsbare) mensen komen en waar in de afgelopen jaren veel nesten zaten. Bestrijding doen we vooral in de buurt van scholen, kinderopvang, bejaardentehuizen, het Staalbergven, recreatiegebieden en sportvelden, locaties waar evenementen worden gehouden, doorgaande fiets- en wandelroutes. In natuurgebiedengebied en op bijvoorbeeld zandpaden bestrijden we niet.

Bestrijding door vogels en insecten

We hebben op verschillende locaties in de gemeente Oisterwijk nestkastjes voor vogels opgehangen en de biodiversiteit verbeterd. Ook maaien we de meeste bermen in het buitengebied een paar keer per jaar. Daarnaast hebben we een aantal bermen waar veel eikenbomen staan ingezaaid met bloemenmengsels. Ook dit zorgt voor meer biodiversiteit. Hier gaan we de komende jaren mee verder. Vogels, maar ook allerlei insecten dragen bij aan de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups doordat ze die eten. De koolmees is bekend, maar ook de koekoek, wielewaal en specht eten de rups als die groot is (en brandharen heeft). Kleinere vogels zoals winterkoning, roodborst en pimpelmees eten juist de eitjes van de rups. Verder worden de rupsen, poppen en vlinders ook gegeten door insecten, spinnen en vleermuizen. Je krijgt meer insecten door meer variatie in de beplanting en vogels help je door nestkastjes op te hangen. Zorg dan wel voor wat struikjes eronder of vlakbij, dat is belangrijk voor de dekking van de pas uitgevlogen vogeltjes en goed voor de biodiversiteit.

Wat kun jij doen?

Zorg dat jouw (voor)tuin vogelvriendelijk is en veel verschillende bomen en planten heeft. Geef via onze website www.oisterwijk.nl/meld-en-herstel aan ons door als er veel overlast is van de rups. Wij kunnen dan goed meten waar de druk hoog is. Kijk op de websites www.rupsen.info en www.processierups.nu voor meer informatie over de eikenprocessierups, bestrijding en gezondheid.