Begroting 2023: Duurzaam investeren in een betrokken samenleving

06 oktober 2022

Het college van Oisterwijk heeft besloten de begroting voor het jaar 2023 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. Het college presenteert een begroting die de eerste jaren sluitend is met in 2023 een verwacht positief resultaat van € 878.800. Met deze begroting wordt duurzaam geïnvesteerd in een betrokken samenleving.

In deze begroting kijkt het college vooruit naar het jaar 2023 en de periode 2023-2026. Na de inval van Rusland in Oekraïne is onze wereld ingrijpend veranderd. De gevolgen van COVID-19 zijn nog dagelijks aanwezig en de naoorlogse zekerheden vrede, veiligheid en stabiliteit staan onder druk. Ook een warm huis, een volle boodschappentas en een gevulde orderportefeuille zijn niet meer vanzelfsprekend. Dat vraagt om extra betrokkenheid bij elkaar en duurzame keuzes.

Wethouder Anne Cristien Spekle licht toe: “Als gemeentebestuur krijgen we pas echt iets voor elkaar als het aansluit bij de inzet en ambities van inwoners, verenigingen en bedrijven. Betrokkenheid versterkt het duurzame karakter van onze inzet. Daarom richten we ons extra op wat nodig is in ieders directe leefomgeving. De vele ideeën en initiatieven die leven pakken we actief op.”

Ook duurzame gebouwen en circulaire afvalstromen hebben nadrukkelijk de aandacht. In regioverband wordt werk gemaakt van gezamenlijke energie-opwekking en van uitbreiding van het fietsnetwerk. Er wordt zorgvuldig en slim gekeken naar de manier waarop de dorpen van de gemeente Oisterwijk kunnen groeien, waarbij ook natuur, biodiversiteit, bedrijvigheid en recreatie de ruimte krijgen. Wethouder Spekle: “We willen investeren maar zeker zo belangrijk is dat we onze ambities en financiën structureel op orde hebben. Dat is ook belangrijk om onze inwoners te kunnen helpen. We willen met Loket Wegwijs nog meer vindbaar zijn voor mensen die het nodig hebben en we zetten er op in dat onze inwoners nog meer de weg weten naar de vele mooie sociale en culturele basisvoorzieningen die we hebben.”

Compensatie van het rijk onvoldoende

Met name de effecten van de meicirculaire 2022 leiden er toe dat de meerjarenbegroting in de jaren 2023 – 2025 structureel sluitend is en in 2026 een groot nadeel laat zien. Het rijk is bij Prinsjesdag in september 2022 de gemeenten beperkt tegemoet gekomen bij het oplossen van het nadeel in 2026. Het is op dit moment nog onduidelijk of het Rijk de gemeenten nog verder zal compenseren.

Besluitvorming over de begroting vindt plaats door de gemeenteraad op 10 november.