Aanvragen vergunning voor tijdelijke overkapping/tent bij winkels

30 september 2020

De coronacrisis is nog steeds in volle gang. Hiermee zijn ook de geldende maatregelen van het RIVM onverminderd van kracht. De gemeente komt winkeliers graag tegemoet in hun verzoek tot het plaatsen van tent/overkappingen bij winkels. Dit zodat zij klanten hieronder kunnen laten wachten en drukte in de winkels kunnen voorkomen. Hieronder lichten wij toe welke voorwaarden gelden en hoe een vergunning kan worden aangevraagd. De gemeente rekent geen leges voor de aanvraag van de benodigde vergunning.  

Voorwaarden voor overkappingen/tenten bij winkels

 • Ondernemers mogen een tent/overkapping plaatsen tegen de gevel van hun winkel en alleen voor hun eigen winkel; 
 • De tent/overkapping is alleen om afhalen mogelijk te maken; 
 • De tent/overkapping mag geen hinder veroorzaken voor voetgangers/rolstoelgebruikers/kinderwagens e.d.; 
 • De blindengeleidestroken moeten vrij blijven;
 • De tent/overkapping mag geen gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid;
 • De tent/overkapping moet van brandwerend materiaal zijn en de belastbaarheid moet op orde zijn;
 • De tent/overkapping mag geen heaters bevatten; 
 • De tent overkapping moet snel verwijderbaar zijn; 
 • De tent/overkapping mag niet worden gebruikt voor het uitstallen en/of verkopen van waren;
 • De tijdelijke tenten mogen geen invloed hebben op vluchtroutes en vluchtdeuren;

Hoe aanvragen

 • Een vergunning voor de tent/overkapping kan digitaal worden aangevraagd via www.omgevingsloket.nl. Eventueel kan een papieren versie naar u worden gemaild of verzonden. 
 • De volgende informatie moeten worden bijgevoegd: noodzakelijkheid van de tent/overkapping, gegevens over de oppervlakte, een situatietekening en een beschrijving van de tent/overkapping (wat voor tent is het/hoe ziet de tent eruit, hoe wordt deze bevestigd). Een foto mag worden bijgevoegd;
 • Bij de aanvraag geeft u ook aan van wanneer tot wanneer de tent er komt te staan.
 • De vergunningaanvraag is legesvrij en er wordt geen precario gevraagd.

Procedure

De gemeente kiest voor een korte doorlooptijd van het proces. Naar verwachting kan een vergunning binnen 2 weken verleend worden. De aanvraag en het besluit worden gepubliceerd. Ook geldt de normale bezwaarclausule en -procedure

Meer informatie

Heb je vragen over het aanvragen van de vergunning voor een tent of overkapping, bel dan met mevr. Meijer van Team Vergunningen via 013 529 1311. Zij neemt de vergunningaanvragen in behandeling.