Aanvragen coronasubsidie voor maatschappelijke partners

20 september 2021
Meer over aanvragen coronasubsidie voor maatschappelijke partners

Maatschappelijke partners, zoals onder andere culturele instellingen en dorpshuizen, kunnen een aanvraag voor subsidie indienen voor extra gemaakte kosten en voor gemiste inkomsten door de coronamaatregelen. Maatschappelijke partners die in de financiële problemen komen door de coronapandemie kunnen vanaf maandag 20 september subsidie aanvragen over het eerste half jaar van 2021. De subsidieregeling is bedoeld voor maatschappelijke partners die op 1 januari 2021 gevestigd waren in de gemeente Oisterwijk.

Wij willen er zo voor zorgen dat de voorzieningen in onze gemeente in stand blijven. Het college wil € 350.000 van de compensatiegelden corona inzetten, die wij ontvangen van het rijk. Het is nog wel onder voorbehoud van goedkeuring van het budget door de raad op 14 oktober 2021.

Hoogte subsidie

Bij de beoordeling van de aanvragen nemen we ook mee of er al compensatie is geweest vanuit bijvoorbeeld het Rijk en of er ook voordelen zijn geweest door corona bij onze partners. De maximale aanvraag per aanvrager bedraagt € 75.000.

Aanvragen

Subsidie aanvragen is mogelijk vanaf maandag 20 september 2021 tot 1 november 2021 via het subsidieportaal op onze webpagina over het subsidieportaal.