Aanvraag controle subsidie CTB verlengd

19 april 2022

Tot en met 10 april 2022 konden bedrijven uit de evenementenbranche, horeca, sportvereningen, culturele instellingen en wijkcentra een aanvraag voor subsidie op controle toegangsbewijzen doen. Dit is verlengd tot en met 28 april 2022. Daarbij moet iedereen die hervan gebruik wil maken de rekentool gebruiken. Aanvragen en gebruik maken van de rekentool doe je op de pagina Subsidie controle Coronatoegangsbewijzen. Je leest hier ook de regels en de voorwaarden waaraan je moet voldoen.

Vanuit het Rijk is extra geld beschikbaar gesteld voor de controle die bedrijven moesten doen op het coronatoegangsbewijs (CTB). Heb je kosten gemaakt voor de controle van het CTB, dan kun je die kosten onder bepaalde voorwaarden bij ons declareren. Heb je in de periode 1 januari tot en met 26 maart 2022 controle op de CTB moeten uitvoeren, dan mag je een aanvraag voor subsidie controle CTB doen. Houd er hierbij rekening mee dat de controle op CTB gold van 26 januari 2022 tot en met 25 februari 2022 en er enkel een 1G beleid gold van 26 februari 2022 tot en met 23 maart 2022.