Aanpakken van schulden

25 augustus 2022

Het college stelt de raad voor in te stemmen met het beleidsplan Schuldhulpverlening 2022-2026. Dit plan geeft uitvoering aan de koers naar ‘een samenredzaam Oisterwijk’. Het plan sluit aan op nieuwe ontwikkelingen en laat zien hoe we nog preventiever te werk gaan. Daarmee versterken we de bestaanszekerheid van inwoners. Dat betekent dat iedere inwoner een goede balans en rust heeft in wonen, werken en privé (incl. financiën).

Wethouder Dion Dankers: “als iemand schulden heeft, tast dat de bestaanszekerheid aan. Pas als zorgen over schulden weg zijn is het zinvol om hulp aan te bieden voor andere problemen die mensen ervaren. Vaak is dan minder hulp en ondersteuning nodig. Daarom is het belangrijk om eerst de financiële problemen aan te pakken. Dit beleid is niet helemaal nieuw. Samen met partners werken we al jaren om inwoners met schulden zo goed mogelijk te ondersteunen. Wel gaan we ons nóg meer richten op preventie en vroegsignalering. Dat is extra belangrijk door de steeds hoger wordende kosten voor inwoners, bijvoorbeeld de stijgende energierekening.”

Creëren van schuldenrust

Belangrijk onderdeel van het plan is creëren van schuldenrust. Om dat te bereiken zetten we in op voorkomen, verlichten en verkorten van schulden (snel oplossen). Ook wordt er gestart met vroegsignalering. De gemeente ontvangt signalen van zorgverzekeraars, energiebedrijven, woningverhuurders en drinkwaterbedrijven op het moment dat betalingsachterstanden ontstaan. Medewerkers van Loket Wegwijs Oisterwijk benaderen inwoners actief om hulp aan te bieden.

Inwoners met schulden kunnen voor gratis hulp en advies contact opnemen met Kredietbank Nederland. Je kunt Kredietbank Nederland op de volgende manieren direct bereiken: telefonisch via (088) 626 27 77 en via e-mail: oisterwijk@kbnl.nl.

Heb je andere vragen of zorgen over je financiën? Neem dan contact op met Loket Wegwijs. Loket Wegwijs is bereikbaar via loketwegwijs@oisterwijk.nl of (013) 30 30 440.