Aanleg ondergrondse kabelverbinding

31 augustus 2021

TenneT gaat de huidige bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen Tilburg-Noord en Best vervangen door een ondergrondse verbinding. Vanaf half september start het werk vanuit onze gemeente.

De ondergrondse kabel komt binnen onze gemeentegrenzen aan de zuidkant van de A58 ter hoogte van Vinkenberg in Moergestel. Van daaruit gaat de aanleg richting het hoogspanningsstation in Tilburg Noord. Aannemer NRG legt de verbinding in opdracht van TenneT aan. Als de ondergrondse verbinding werkt, haalt TenneT de bovengrondse hoogspanningskabels weg.

Online informatiebijeenkomst

De werkzaamheden kunnen overlast geven. Daarom is er op 6 september tussen 19.00 en 20.30 uur een online informatiebijeenkomst over de mogelijke overlast, de impact, de planning en de werkzaamheden. Omwonenden hebben een uitnodiging gekregen. Heb je geen uitnodiging ontvangen, maar wel interesse? Mail naar contact.tnb@nrg-groep.eu en meld je aan. Je krijgt dan een link om mee te doen aan de bijeenkomst.