28 januari: Europese Dag van de Privacy

28 januari 2022

Vandaag, 28 januari, is het de dag van de privacy.

Waarom is privacy zo belangrijk?

Privacy is een grondrecht en een voorwaarde om vrij te zijn in wie je bent en wat je doet. Sinds 25 mei 2018 bestaat in de Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG wet regelt wat er allemaal wel en niet mag met persoonsgegevens van mensen. Een wet die jouw privacy beschermt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over jou zeggen. Soms direct, soms in combinatie met andere gegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, adres en woonplaats of aan je burgerservicenummer.

Waarvoor gebruiken wij als gemeente persoonsgegevens?

Gemeenten verzamelen en gebruiken veel persoonsgegevens. We hebben deze gegevens onder meer nodig om onze taken goed uit te voeren. De gemeente zorgt er bijvoorbeeld voor dat je een paspoort krijgt. Hiervoor heeft de gemeente jouw gegevens nodig. Meer weten over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Kijk dan in de privacyverklaring op onze website. 

Bij wie van de gemeente kan je terecht met vragen en opmerkingen over privacy?

Als gemeente hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst. Dit is iemand die binnen de organisatie onafhankelijk toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG door onze gemeente. Heb je vragen of opmerkingen over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Stuur een mail naar fg@oisterwijk.nl.  

Meer weten over de AVG en over privacy?

Kijk voor meer informatie op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland verantwoordelijk voor het toezicht op het verwerken van persoonsgegevens.