Energietoeslag 2023

gasfornuis brandt

De wetswijziging voor de Energietoeslag 2023 is goedgekeurd. Dit betekent dat huishoudens met een laag inkomen een toeslag ontvangen van 800 euro. Het college heeft besloten de geldende bijstandsnorm te verhogen van 120% naar 130%. Dit betekent dat meer inwoners gebruik kunnen maken van de energietoeslag. In dit bericht lees je wie in aanmerking komt voor de toeslag en wanneer je deze automatisch krijgt.

Je krijgt de energietoeslag automatisch als:

  • Je een uitkering van de gemeente krijgt (Participatiewet, IOAW of IOAZ)
  • Je AOW pensioen een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) aanvulling van de Sociale Verzekeringsbank krijgt

Jouw gegevens worden eerst gecontroleerd als:

  • Je in 2023 een minimaregeling hebt gekregen (bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag of declaratiefonds). Jouw gegevens worden dan beoordeeld. Je krijgt hierover voor het eind van het jaar een brief
  • Je in 2022 Energietoeslag hebt gekregen. Jouw gegevens worden dan beoordeeld. Je krijgt hierover voor het eind van het jaar een brief

Zelf een aanvraag indienen

Heb je 31 december 2023 geen toeslag gekregen of geen brief van ons? Maar je denkt wel dat je in aanmerking komt voor de energietoeslag? Je kunt vanaf 1 januari 2024 een aanvraag indienen via oisterwijk.nl/energietoeslag. Dit kan tot 1 juni 2024.

Geen energietoeslag, wel zorgen over je financiën?

Krijg je geen energietoeslag, maar heb je wel zorgen over je financiën? Neem dan contact op met Loket Wegwijs. Zij helpen je graag verder. Kijk voor contactgegevens op oisterwijk.nl/loketwegwijs.

Hulp bij het energiezuinig maken van je huis

Wist je dat je via Duurzame Energie Coöperatie (DEC) gratis hulp kunt krijgen voor het energiezuinig maken van je huis? Neem dan contact op via energierekeningomlaag@dec-oisterwijk.nl.