Hoe kunnen wij beter met jou samenwerken?

In onze gemeente vragen we jou steeds vaker om je mening, bijvoorbeeld over hoe het er in jouw buurt of straat uitziet of over je gevoel van veiligheid. Een leefbare samenleving maken we samen.
 

Vul de vragenlijst in

Dat vraagt ook om jouw actieve inzet, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk voor een maatschappelijk project of hulp aan een oudere buurtgenoot.

De komende jaren gaan wij nog meer ruimte maken voor initiatieven en ideeën van inwoners. Daarom willen we weten of de manier van werken van raadsleden, college van burgemeester en wethouders en ambtenaren aansluit bij wat inwoners in onze gemeente zelf willen beslissen en willen doen.

Om daar achter te komen, houden we een enquête. We vragen je daarin naar je ervaringen met de gemeente. We zijn bijvoorbeeld benieuwd of je weet hoe en wanneer beslissingen worden genomen. En of er genoeg ruimte voor jou is om mee te denken? Hoe kunnen wij initiatieven van inwoners beter stimuleren? Wat wil en kun je zelf bijdragen? En wat verwacht je van ons?

Anders werken

De antwoorden op deze en andere vragen, gebruiken we om anders te gaan werken, voor en met inwoners. Passend bij hoe de inwoners van Oisterwijk met ons willen samenwerken. Zo verbeteren we met elkaar onze lokale democratie: inwoners, politici en ambtenaren leren elkaar kennen en werken beter samen. Door mee te denken, beslissen en doen, druk je als inwoner je stempel op goed samenleven, wonen en werken in Oisterwijk, Moergestel, Haaren en Heukelom.

Vertel ons dus: wat gaat goed? Wat kan beter? Tot en met 17 juli kun je de vragenlijst invullen.

We horen graag van jou!