Erkenning kind

Een man die niet getrouwd is met de moeder van een kind, kan wel het wettelijk vaderschap van het kind op zich nemen. Dit heet erkenning. Ook duomoeders kunnen een kind erkennen.

Erkennen van een kind kan alleen op afspraak

De erkenning regelt:

  • Erfrecht tussen man en kind
  • Onderhoudsplicht tussen man en kind

Regelen

Je maakt een afspraak voor de erkenning.

Meenemen bij het regelen van erkenning

Bij het 1e kindje dat je samen krijgt, moeten moeder en vader samen op de afspraak komen. Je neemt mee:

  • Geldig identiteitsbewijs van de erkenner
  • Geldig identiteitsbewijs van de moeder

Bij volgende kinderen die je samen krijgt, hoeft alleen de erkenner langs te komen. Je neemt mee:

  • Geldig identiteitsbewijs van de erkenner
  • Kopie geldig identiteitsbewijs van de moeder
  • Schriftelijke toestemming van de moeder

Erkennen voor de geboorte

Een erkenning tijdens de zwangerschap wordt een erkenning ongeboren vrucht genoemd. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk vaderschap bij de geboorte al vastgelegd is. Ook kan de achternaam van het kind al vastgelegd worden.

Erkennen bij of na de geboorte

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte, tenzij er al een vader in de geboorteakte van het kind vermeld staat. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind zelf schriftelijk toestemming geven voor de erkenning.

Achternaam kind

Bij de erkenning kies je de achternaam van het kind. Als de ouders kiezen voor de geslachtsnaam van de man, moet de moeder mee naar het gemeentehuis komen. De keuze wordt eenmalig gemaakt en geldt dan voor alle kinderen die uit deze relatie worden geboren. Maak je geen keuze, dan krijgt het kind de achternaam van de moeder.

Ouderlijk gezag

Door erkenning heb je automatisch het gezag over een kind. Gezag betekent zorg- en opvoedingsplicht voor het kind. In een aantal situaties is er een uitzondering op het automatisch ouderlijk gezag door erkenning.