Gebiedsvisie Nijverheidsweg en omgeving

Het college van Oisterwijk heeft in opdracht van de gemeenteraad een gebiedsvisie opgesteld over de transformatie van een deel van het bedrijven naar wonen. Het betreft het gebied dat ontsloten wordt door de Gasthuisstraat, Sprendlingenstraat, Nijverheidsweg en de Ambachtstraat. In het gebied wordt onderzocht of het omvormen van het bedrijventerrein naar wonen mogelijk is.

Op 24 juli 2020 is de definitieve ‘Gebiedsvisie Nijverheidsweg e.o.’ in werking getreden. De gebiedsvisie download u op deze webpagina: