Gebiedsvisie Nijverheidsweg en omgeving

Het college van Oisterwijk heeft in opdracht van de gemeenteraad een gebiedsvisie opgesteld over de transformatie van een deel van het bedrijven naar wonen. Het betreft het gebied dat ontsloten wordt door de Gasthuisstraat, Sprendlingenstraat, Nijverheidsweg en de Ambachtstraat. In het gebied wordt onderzocht of het omvormen van het bedrijventerrein naar wonen mogelijk is.

Op 24 juli 2020 is de definitieve ‘Gebiedsvisie Nijverheidsweg e.o.’ in werking getreden. De gebiedsvisie download u op deze webpagina:

In verband met het coronavirus vragen wij u om zoveel mogelijk de stukken online te bekijken. Lukt dit niet, dan is het mogelijk om dit op het gemeentekantoor te doen. Maak hiervoor een afspraak via (013) 529 13 11. Als u een toelichting wil van een medewerker, dan kan dit alleen telefonisch.

Vragen

Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw Rama, te bereiken via telefoonnummer (013) 529 13 11.