Eikenprocessierups

De eikenprocessierups zorgt voor veel overlast. We werken hard aan bestrijding, maar kunnen de rups niet helemaal tegenhouden. Scholen, kinderdagverblijven, het Staalbergven, fietspaden en sportterreinen geven we voorrang bij de bestrijding van de eikenprocessierups.

Bestrijding van de eikenprocessierups doen we op verschillende manieren. Als de eikenprocessierups net uit het ei komt, heeft het nog geen brandharen. Dat is het juiste moment om de rups te bestrijden met een biologisch bestrijdingsmiddel. Als dat goed lukt, gaan de rupsjes dood. Dat betekent dat we in het hoogseizoen (mei en juni) minder rupsen met brandharen hebben én dat er volgend jaar minder eitjes zijn. We spuiten het bestrijdingsmiddel met een zogenoemde nevelspuit. In de nevel zit een bacteriepreparaat. Dit middel gaat op de bladeren van de boom zitten en als de rupsen hier genoeg van eten, gaan ze dood. Het middel is alleen schadelijk voor rupsen, niet voor mensen of andere dieren. Nadeel is wel dat ook andere rupsen doodgaan van het middel. Daarom bestrijden we in gebieden met beschermde vlindersoorten niet.

Bestrijding hoogseizoen

Lastig bij preventieve bestrijding is dat de periode dat de rups geen brandharen heeft, maar kort is. En als de nesten hoog in de boom zitten, is het moeilijk om die plekken goed  te bereiken. Het lukt dus niet om alle rupsen aan te pakken. Daarom gaan we in het hoogseizoen ook door met bestrijding. Met industriële zuigers zuigen we rupsen en (oude) nesten op. Vanaf de grond en met behulp van hoogwerkers.

Natuurlijke bestrijding

We hebben op verschillende locaties in Oisterwijk nestkastjes voor vogels opgehangen. Vogels, maar ook allerlei insecten dragen bij aan de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups doordat ze die eten. De koolmees is bekend, maar ook de koekoek, wielewaal en specht eten de rups als die groot is (en brandharen heeft). Kleinere vogels zoals winterkoning, roodborst en pimpelmees eten juist de eitjes van de rups. Verder worden de rupsen, poppen en vlinders ook gegeten door insecten, spinnen en vleermuizen. Je krijgt meer insecten door meer variatie in de beplanting en vogels help je door nestkastjes op te hangen. Zorg dan wel voor wat struikjes eronder of vlakbij, dat is belangrijk voor de dekking van de pas uitgevlogen vogeltjes en goed voor de biodiversiteit.

Wat kun jij doen

Zorg dat jouw (voor)tuin vogelvriendelijk is en veel verschillende bomen en planten heeft. Heb jij eikenbomen in jouw straat? Leg daar niet jouw zakken met PMD-afval onder. De medewerkers van de afvalstoffendienst kunnen dan last krijgen van de brandharen. Weten wat je kunt doen bij gezondheidsklachten? Kijk op de website van de GGD www.rupsen.info. Wil je juist meer algemene informatie over rups en de bestrijding? Kijk dan op de website www.processierups.nu.