Opvang vluchtelingen

Vanaf maandag 25 oktober worden tijdelijk circa 100 vluchtelingen opgevangen op vakantiepark de Reebok in Oisterwijk. Het gaat om 27 gezinnen die gehuisvest worden in leegstaande vakantiehuisjes. De opvang duurt maximaal vier weken. Meer informatie lees je op deze pagina.

Vertrek asielzoekers op de Reebok gestart

Sinds maandag 25 oktober werden tijdelijk 27 asielzoekersgezinnen opgevangen op vakantiepark de Reebok in Oisterwijk. De afspraak was dat de opvang in leegstaande vakantiehuisjes maximaal vier weken zou duren. Dat betekent dat alle gezinnen op maandag 22 november park de Reebok verlaten.

Op woensdag 17 november zijn de eerste gezinnen vertrokken. De laatste gezinnen vertrekken zoals afgesproken op maandag 22 november. De asielzoekers krijgen een plek op drie verschillende opvanglocaties, te weten Schinnen, Overloon en Leeuwarden.
 

Ontvangst asielzoekers verloopt voorspoedig

Vanaf maandag 25 oktober vangen we op vakantiepark De Reebok maximaal 27 gezinnen op vanuit het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Er zijn veel kinderen bij. De opvang duurt maximaal vier weken. Het is nog niet duidelijk waar de asielzoekers daarna naartoe gaan. 

De Provincie heeft contact opgenomen met vakantiepark de Reebok via de Vereniging van Recreatie Ondernemers Nederland (Recron). Vakantiepark De Reebok staat leeg omdat dit volgens afspraak met Natuurmonumenten wordt teruggegeven aan de natuur. De gezinnen verblijven nu in vakantiehuisjes die nog aanwezig waren en geschikt voor een verblijf voor een korte periode. 

De gemeente Oisterwijk is afgelopen zondag door de Provincie benaderd om dit vorm te geven. Met vereende krachten is veel werk verzet, waardoor de ontvangst van de asielzoekers voorspoedig is verlopen. We zorgen samen met de regiogemeenten voor onderdak, voedsel, verzorging, begeleiding, toezicht en beveiliging. 

De opvang van asielzoekers in de gemeente Oisterwijk roept gemengde gevoelens op. Daar hebben wij oog voor. Tegelijkertijd is het hartverwarmend om te merken dat mensen van binnen en buiten de gemeente Oisterwijk laten weten graag een steentje te willen bijdragen in de opvang van deze mensen. 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de opvang van de asielzoekers bij De Reebok? Stuur dan een mail naar opvang@oisterwijk.nl. Tijdens kantooruren kunt u bellen met 013 - 52 91 311. Bij dringende zaken in verband met veiligheid buiten kantooruren kunt u de politie bellen. Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844. Bij spoed belt u met het alarmnummer 112.

Vragen en antwoorden over de noodopvang

Waarom vangt de gemeente Oisterwijk vluchtelingen op?

De gemeente Oisterwijk geeft gehoor aan de oproep van de commissaris van de Koning en het ministerie van Justitie & Veiligheid om voor tijdelijke opvang te zorgen. De nood is hoog vanwege de acute opvangproblematiek in Ter Apel. Er is draagvlak bij college en raad om de noodopvang te realiseren. Samen staan we voor een humane opvang. Veel mensen werken nu hard om de komst van deze groep mensen voor te bereiden. Hierdoor kunnen wij voor een korte periode onderdak bieden. 

Waar worden vluchtelingen opgevangen?

De vluchtelingen worden opgevangen op vakantiepark de Reebok in Oisterwijk.

Hoeveel vluchtelingen worden opgevangen?

Het gaat om 27 gezinnen. Dat zijn rond de 100 personen.

Wanneer worden hier mensen opgevangen?

Vanaf maandag 25 oktober worden de vluchtelingen opgevangen. 

Hoe lang worden deze mensen opgevangen?

De opvang duurt maximaal 4 weken.

Is de opvang eenmalig?

Ja, de opvang is eenmalig.

Waarom worden vluchtelingen op deze locatie opgevangen?

De Provincie Noord Brabant heeft de Vereniging van Recreatieondernemers (Recron) benaderd met de vraag of er geschikte locaties voor opvang in Brabant beschikbaar zijn. De Recron heeft aangegeven dat op de Reebok accommodaties beschikbaar zijn. De ondernemer van De Reebok heeft aangegeven bereid te zijn de opvang te faciliteren. Dit vakantiepark houdt op te bestaan. De accommodaties staan dus al leeg, maar alle faciliteiten zijn nog aanwezig. 

Welke voorzieningen zijn er op de opvanglocatie?

Samen met De Reebok dragen de gemeente en haar partners zorg voor bedden, voedsel, verzorging, begeleiding, toezicht en beveiliging.

Wie houdt er toezicht?

De gemeente Oisterwijk houdt toezicht. Er zijn 24 uur per dag mensen aanwezig voor zorg en veiligheid. 

Mag er pers naar binnen op de opvanglocatie?

Nee. De mensen willen graag rust. Zij moeten zich hier veilig kunnen voelen. 

Mogen de vluchtelingen vrij rond lopen in onze buurt?

Ze kunnen vrij rondlopen. We bekijken of er een aantal activiteiten georganiseerd kunnen worden.  

Hoe zijn inwoners van Oisterwijk geïnformeerd?

Via een bewonersbrief zijn buurtbewoners op de hoogte gebracht. Tijdens een al eerder gepland omwonendenoverleg wordt maandagavond nadere informatie gegeven. Via onze website, Social Media en de pers worden overige inwoners geïnformeerd. 

Hoe word ik op de hoogte gehouden?

Deze pagina vullen we steeds aan op het moment dat er nieuwe informatie is. 

Ik wil graag hulp bieden. Waar kan ik terecht?

We begrijpen dat er veel mensen zijn die willen helpen o.a. met hulpgoederen. We vragen u om niet met goederen naar de opvanglocaties te komen. We weten nu nog niet welke hulp welkom is. Houd deze pagina in de gaten voor de laatste informatie hierover.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen met ons algemene telefoonnummer (013) 5291311.  Of kijk op www.oisterwijk.nl/opvangvluchtelingen, deze informatie wordt steeds geactualiseerd. U kunt uw vragen ook mailen aan opvang@oisterwijk.nl. 

Noodopvang vluchtelingen

De noodopvang is nodig vanwege de acute opvangproblematiek in Ter Apel. De minister en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken hebben een dringend verzoek gedaan aan de commissarissen van de Koning om opvangmogelijkheden te bekijken in hun Provincie. 
Via de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (Recron) kwam vakantiepark de Reebok in beeld. Dit vakantiepark staat leeg omdat het op deze plek ophoudt te bestaan. De vakantiehuisjes zijn gereed voor gebruik en alle faciliteiten zijn nog aanwezig.

De commissaris van de Koning, mevrouw Ina Adema, heeft een dringend beroep gedaan op de gemeente Oisterwijk: “De nood in Ter Apel is hoog, ik ben blij dat het in regioverband wordt  opgepakt. Waar nodig zal ik dat met kracht ondersteunen.”

Burgemeester Hans Janssen vult aan: “De locatie in Oisterwijk is beschikbaar en de ondernemer is door de Provincie bereid gevonden om medewerking te verlenen. Vervolgens is een beroep gedaan op onze gemeente om dit mede te faciliteren. Er is draagvlak bij college en raad om de noodopvang te realiseren. Samen staan we voor een humane opvang. Sinds zondag zijn we met veel mensen hard aan het werk om de komst van deze gezinnen voor te bereiden. Wij bieden ze voor een korte periode onderdak en dragen zorg voor voedsel, verzorging, begeleiding, toezicht en beveiliging.”  

Het COA geeft aan onverminderd samen met betrokken partners samen te werken aan het realiseren van extra opvangplekken voor de komende periode om te voorkomen dat een dergelijke vraag zich over een aantal weken weer voordoet. Momenteel wordt een aantal locaties onderzocht of deze geschikt zijn als opvanglocatie. Tevens wordt ingezet op het versneld uitplaatsen van vergunninghouders naar gemeenten zodat opvangplekken beschikbaar komen.

Omwonenden zijn vandaag geïnformeerd via een brief. Ook vindt een omwonendenoverleg plaats.