Coronavirus

Op deze webpagina plaatsen wij lokale informatie en updates over het coronavirus.

Ondernemers

Voor ondernemers zijn landelijk én lokaal verschillende maatregelen genomen om te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Kijk voor het volledige overzicht op onze webpagina 'Coronacrisis en ondernemers'. Een actueel nieuwsoverzicht staat op onze webpagina 'Coronacrisis: informatie voor ondernemers'.

Hulp tijdens coronacrisis

De coronacrisis heeft een flinke invloed op ons dagelijks leven. Dat kan soms zwaar zijn. Je maakt je zorgen om je gezondheid, om die mensen in je omgeving, hoe het nou zit met de 'normale' zorg, of over hoe je het nu met de boodschappen moet doen. Misschien heb je wel klachten of heb je last van sombere gevoelens. Dan is het fijn om een overzicht te hebben van waar je terecht kunt. We hebben het voor je op een rij gezet. Kijk hiervoor op onze webpagina 'hulp tijdens coronacrisis'.

Maatschappelijke organisaties

Subsidies

We gaan soepel om met het terugvorderen van subsidies over 2021. Dat betekent dat organisaties subsidie die over 2021 is ontvangen, niet terugbetaald hoeft te worden als deze wordt gebruikt in 2022. Voorwaarden zijn wel dat dit mogelijk is én past binnen de regeling. Maatschappelijke partners, bijvoorbeeld culturele instellingen en dorpshuizen, mogen een aanvraag om subsidie doen voor de extra gemaakte kosten en gemiste inkomsten dor de coronamaatregelen in 2021. Voorwaarde is daarbij dat deze maatschappelijke partners op 1 januari 2021 in onze gemeente gevestigd waren. Alle subsidies binnen onze gemeente en de voorwaarden staan op onze webpagina 'subsidie aanvragen'.

Huur maatschappelijk vastgoed

Voor sportverenigingen is is er de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19 (TVS). Met deze regeling hoeft de huur voor de periode van maart tot en met mei 2020 niet betaald te worden. Voor huurders van andere gemeentelijke accommodaties zijn er betalingsregelingen om de financiële druk te spreiden.

Regelingen

Ook voor maatschappelijke organisaties zijn er verschillende regelingen beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Kijk voor alle maatregelen op de webpagina 'Ondernemers en coronacrisis'.

Zwembaden

Vanuit het Rijk komt begin april een regeling voor zwembaden. Bij toekenning spelen de jaarcijfers 2020 een belangrijke rol. We houden je op de hoogte zodra hier meer over bekend is.

 

Aangepaste dienstverlening

  • Openingstijden:  maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 - 17.00 uur, donderdag van 8.30 - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 - 13.00 uur
  • Tijdens deze openingstijden kun je zónder afspraak je rijbewijs, paspoort of id-bewijs ophalen
  • Een afspraak maak je online via de website of telefonisch via (013) 529 13 11.
  • Wij blijven telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 8.30-13.00 uur
  • Is het noodzakelijk dat je afspraak op het gemeentekantoor doorgaat? Hou dan een gepaste afstand van minimaal 1,5 meterr

Met kinderen over corona praten

Door de uitbraak van het coronavirus zijn het spannende tijden. Leerlingen gaan niet naar school en we vermijden sociaal contact zoveel als mogelijk. Hoe leg je kinderen uit wat er aan de hand is? Hoe praat je met hen over de impact van het virus, bijvoorbeeld als zij angstig zijn of autisme hebben? En waar vinden professionals betrouwbare informatie en hulpmiddelen? Op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie staan adviezen en informatie van verschillende experts en organisaties op een rij: www.kenniscentrum-kjp.nl.

Als thuis de spanningen oplopen

De maatregelen tegen het coronavirus hebben een enorme invloed op ons leven. Daardoor kunnen de spanningen thuis flink oplopen. Het Nederlands Jeugdinstituut geeft online tips voor ouders, kinderen, gemeenten en professionals in de jeugdhulp, jeugdbescherming en Veilig Thuis: www.nji.nl/coronavirus.