Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie en onderzoekt het beleid dat wij uitvoeren.

De rekenkamercommissie onderzoekt ons beleid per thema op:

  • Doeltreffendheid: heeft het beleid het effect gehad, dat de gemeente ook echt voor ogen had?
  • Doelmatigheid: is het doel bereikt met zo min mogelijk inzet van bijvoorbeeld personeel of tegen zo laag mogelijke kosten?

Samenstelling rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie bestaat uit 3 onafhankelijke leden. Zij zijn geen ambtenaar, collegelid, raadslid of commissielid van de gemeente Oisterwijk. De leden zijn:

  • RenĂ© de Bonte, voorzitter
  • Harry ten Caten, lid
  • Rob Paulussen, lid

Manier van werken

Het werk van de rekenkamercommissie gebeurt objectief en onafhankelijk. De commissie stelt zelf vast wat zij onderzoekt en hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Zij brengt advies uit aan de gemeenteraad zonder een partijpolitiek oordeel.

De manier van werken van de rekenkamercommissie staat in:

Afgeronde onderzoeken en jaarverslagen

Er is een overzicht beschikbaar met alle afgeronde onderzoeken en jaarverslagen van de rekenkamercommissie.

Voorstel voor een onderzoek

Heeft je een idee over een onderwerp van onderzoek voor de rekenkamercommissie, dan kun je dat mailen naar griffie@oisterwijk.nl of per post verzenden naar:

Griffie gemeente Oisterwijk
Postbus 10101
5060 GA Oisterwijk

Omschrijf het onderwerp en vertel kort waarom je denkt dat een onderzoek nodig is. Alleen voorstellen voorzien van naam en telefoonnummer of e-mailadres worden behandeld. De rekenkamercommissie laat je weten wat er met jouw voorstel is gedaan.

Contact

Voor meer informatie over de rekenkamercommissie neem je contact op met de ambtelijk secretaris:

Nick Hendriks
(013) 529 13 11
Nick.Hendriks@oisterwijk.nl