Gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 23 raadsleden, deze raadsleden komen uit 7 verschillende politieke partijen. Om hun werk goed te kunnen doen krijgen de raadsleden hulp van commissieleden.

 
PartijAantal zetels
Partij Gemeente Belangen (PGB)6
VVD5
PRO (Progessief Oisterwijk)4
CDA3
Algemeen Belang (AB)2
D662
Fractie van Beers1

 

Op de website van de raad staat een overzicht van alle raads- en commissieleden. Ook vind je daar een overzicht van alle nevenactiviteiten.

Meer weten over de plannen van van de gemeenteraad? Download het document 'Bestuursakkoord gezamenlijk perspectief over de grenzen heen'.

Meer informatie

Heb je vragen over de gemeenteraad of kun je iets niet vinden op de website www.oisterwijk.raadsinformatie.nl? Neem contact op met de griffie via griffie@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11.

Bestuursakkoord Gezamenlijk Perspectief, over grenzen heen

Het bestuursakkoord Gezamenlijk perspectief, over grenzen heen  geeft de raad richting voor het maken van keuzes in de komende jaren, enerzijds door de aangegeven randvoorwaarden en anderzijds door een aantal (belangrijke) thema‚Äôs te benoemen. De randvoorwaarden geven aan hoe we onze gemeente willen besturen, hoe we onze inwoners en bedrijven hierbij betrekken en hoe we omgaan met het (schaarse) geld.