Besluitenlijsten college

Het college vergadert elke week op dinsdag. De genomen besluiten staan in de besluitenlijsten.