Uitslagen verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

Op woensdag 15 maart mocht je naar de stembus. Je kon stemmen voor het waterschap en voor de provinciale staten. Door te stemmen bepaal je mee wie de komende 4 jaar over de plannen van de provincie Noord-Brabant en het waterschap de Dommel beslissen. 

Provincie Noord-Brabant

De Statenleden van de Provinciale Staten zijn allemaal lid van een politieke partij. De politieke partijen hebben voor onze provincie Noord-Brabant plannen gemaakt. Een plan gaat door als meer dan de helft van alle Statenleden het plan goed vindt. Bij de verkiezingen stem je op iemand van een politieke partij. De Statenleden kiezen de leden van de Eerste Kamer. Door te stemmen kies je voor iemand die besluiten neemt voor provincie Noord-Brabant. 

Op de website van provincie Noord-Brabant lees je alles over de verkiezingen. 

Waterschap de Dommel

Het waterschap zorgt voor schoon water in de sloten, rivieren en meren. Ook zorgen zij voor goede dijken en het schoonmaken van rioolwater. Dit doen zij samen met de provincie.

Op de website van Waterschap de Dommel lees je alles over de waterschapsverkiezing.