Vergunningen horeca

Horecabedrijven en slijterijen, maar ook instellingen zoals sportkantines, culturele centra en buurt- en dorpshuizen hebben een Alcoholwetvergunning nodig om dranken met alcohol te mogen verkopen. Organiseer je een evenement waarbij je verwacht dat je meer geluid maakt dan is toegestaan? Regel dan ook een ontheffing geluid.

Wanneer een vergunning aanvragen

Je vraagt een Alcoholwetvergunning aan als:

 • je een horecabedrijf wilt starten
 • je een horecabedrijf overneemt
 • het horecabedrijf bouwtechnisch verandert. Dat wil zeggen als jouw bedrijf zodanig verbouwd is dat de inrichting niet meer klopt met de eerder verleende vergunning
 • de ondernemingsvorm verandert, bijvoorbeeld van V.O.F. naar eenmanszaak

Je kunt alleen een Alcoholwetvergunning aanvragen als je 21 jaar of ouder bent, geen strafblad hebt en een Verklaring Sociale Hygiëne hebt.

Een Alcoholwetvergunning is pand- en ondernemersgebonden: de vergunning kan nooit overgedragen worden aan een andere ondernemer.

Aanvragen Alcoholwetvergunning

Je vraagt een Alcoholwetvergunning aan met een aanvraagformulier:

De volgende gegevens doe je bij het aanvraagformulier:

 • een uittreksel uit het handelsregister of verenigingsregister. Aanvragen bij de Kamer van Koophandel
 • kopie identiteitsbewijzen van alle leidinggevenden
 • Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden, inclusief de ondernemers
 • arbeidsovereenkomsten als de leidinggevenden in loondienst zijn
 • vragenlijst Wet Bibob (je belt hiervoor de gemeente)
 • leidinggevendenverklaring: voor elke leidinggevende een aparte verklaring
 • huur- of koopcontract pand
 • duidelijke tekening met een schaal 1:100 van de inrichting, met hierop de maten, oppervlakte, indeling en functie van de te gebruiken ruimte of ruimtes en de situering van eventueel aanwezige terrassen
 • voor paracommerciële instellingen: kopie van ondertekend bestuursreglement 

Kosten

Een Alcoholwetvergunning kost €212,95,-.

Wet Bibob

Tijdens de aanvraag doen wij altijd een zogenaamd Bibob-onderzoek. Bibob staat voor Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Dankzij deze wet voorkomen wij dat ze ongewild criminele activiteiten mogelijk maakt. Denk bijvoorbeeld aan witwaspraktijken. Je vult een vragenformulier in en doet deze bij de aanvraag van jouw vergunning. Bel ons voor het vragenformulier.

Afhandeling

Wij beslissen binnen 8 weken over je aanvraag. Deze termijn kan met 8 weken worden verlengd. Tijdens deze behandeltijd controleren wij de documenten die je hebt aangeleverd. De personen die als leidinggevenden op de vergunning staan, worden altijd gescreend bij politie en justitie. Ook controleren wij de inrichting van je bedrijf.

Extra vergunningen horeca-inrichting

Als je een horeca-inrichting start of overneemt, heb je mogelijk ook nog andere vergunningen nodig, zoals:

Een melding is zaakgebonden. Als er al eerder een melding is gedaan en er verandert niets aan de bedrijfsvoering, hoef je geen nieuwe melding te doen.

Proeverij in slijterij

Volgens de Alcoholwet mag een slijterij alleen drank verkopen voor gebruik elders. Alleen als klanten er om vragen mogen zij gratis alcoholhoudende drank proeven. De drank moet dan worden geschonken door iemand die in de slijterij werkt. Je mag de drank niet laten schenken door bijvoorbeeld een promotieteam of een dienblad met glazen neerzetten.

Melding nieuwe leidinggevende

Als er een nieuwe leidinggevende komt, meld je dit online met het formulier melding wijziging leidinggevende. Je logt in met je DigiD of Eherkenning. Je upload de volgende documenten:

 • kopie van het identiteitsbewijs
 • Verklaring Sociale Hygiëne
 • een leidinggevendenverklaring: voor elke leidinggevende een aparte verklaring

Het melden van een nieuwe leidinggevende kost € 93,35.

Na de melding krijg je van ons een ontvangstbevestiging. De aangemelde leidinggevende kan meteen aan de slag. Na toetsing aan de geldende regels uit de Alcoholwet krijg je binnen 8 weken een aangepaste bijlage bij je vergunning. Als de melding niet volledig is, kan het langer duren dan 8 weken.

Melding maken eenmalige festiviteit

In onze gemeente mag een bedrijf of vereniging tijdens een evenement afwijken van de geluidsnorm. Dit mag maximaal 12 keer per jaar. Van die 12 keer worden er ieder jaar al 8 vastgesteld voor carnaval en de kermis. Dan blijven er 4 mogelijkheden in een jaar over om van de geluidsnorm af te wijken. Denk bijvoorbeeld aan een optreden in een café of winkel. Of een wedstrijd bij een sportvereniging. Hiervoor doe je online een melding geluid.

Meer informatie over de geluidsnormen in onze gemeente staat in de Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 4:1 tot en met 4:3.