Principeverzoek bouwplan

Als jouw bouwplan niet in het bestemmingsplan past, kun je een principeverzoek bij ons doen. Met een principeverzoek vraag je ons eigenlijk of we mee willen werken aan het aanpassen of afwijken van het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan geeft aan waarvoor je de grond mag gebruiken en wat de bouwmogelijkheden zijn. Al onze bestemmingsplannen staan op de pagina bestemmingsplannen.

Het principeverzoek is geen wettelijke aanvraag. Een positief besluit betekent niet automatisch dat je plan door mag gaan. Wel krijg je duidelijkheid of wij achter het plan staan. Je kunt geen bezwaar of beroep indienen tegen het principebesluit.

Ben je van plan om in onze gemeente een woningbouwproject te starten met meer dan 2 woningen? Dan beoordelen wij eerst of het plan past binnen de woningbehoefte van Oisterwijk. Die beoordeling doen we op basis van een puntensysteem. 3 keer per jaar kijken we welke projecten voldoende punten hebben om van start te gaan. De aanvraag doe je via onze webpagina 'Woningbouwproject starten'.

Kosten principeverzoek

Voor de behandeling van een principeverzoek betaal je € 257,50. Vraag je daarna een officiële omgevingsvergunning aan, dan brengen we deze kosten in mindering.

Principeverzoek doen

Je stuurt een principeverzoek per mail of per post aan burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk. Mailadres: administratievergunningen@oisterwijk.nl. Postadres: Postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk.
In het principeverzoek zet je de volgende gegevens:

 • Naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer
 • Het adres of de kadastrale aanduiding van de locatie van je plan
 • Situatietekening en beschrijving van de bestaande situatie op maximaal schaal 1:1000
 • Situatietekening, beschrijving en onderbouwing van de nieuwe situatie, met daarop:
  • De afmetingen van het stuk grond en de bebouwde oppervlakte
  • De plaats van de bouwwerken ten opzichte van de perceelsgrenzen en de weg
  • De manier waarop je het terrein op en af kunt en eventuele parkeerplaatsen
  • De aangrenzende terreinen en de daarop voorkomende bebouwing
  • Waar je het terrein bij het bouwwerk voor wilt gebruiken
 • Eventueel eerder uitgevoerde onderzoeken, bijvoorbeeld bodemonderzoek, geluidonderzoek of archeologisch onderzoek.

Behandeling aanvraag principeverzoek

Tijdens de behandeling van je principeverzoek bekijken wij hoe haalbaar het plan is. Krijg je een positief besluit, dan kun je jouw plan verder uitwerken en een officiële aanvraag doen.

Meer informatie over het principeverzoek

Neem voor meer informatie contact op met ons via administratievergunningen@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11.